Aktiemarknadsindustrier ‒ Taiwan

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster515.092M TWD0.00%64.004KKommersiella tjänster2
Rymd & försvar79.033B TWD1.98%1.93%6.765MElektronisk teknik8
Jordbruksvaror / Fräsning224.825B TWD2.67%1.17%954.681KProcessindustrier10
Flygfrakt / kurirer36.505B TWD5.94%0.38%246.923KTransporter5
Flygbolag356.086B TWD1.99%0.56%35.806MTransporter4
Alternativ kraftproduktion55.084B TWD1.15%0.74%277.272KVerktyg7
Aluminium31.642B TWD3.49%0.34%85.721KIcke-energimineraler4
Kläder / skodon593.451B TWD4.04%1.12%2.131MIcke hållbara konsumentprodukter24
Kläder / skodon detaljhandel1.868B TWD2.25%−3.37%105.195KDetaljhandel1
Bildelar: OEM249.741B TWD2.99%1.04%3.254MProducenttillverkning36
Eftermarknad för bilar213.45B TWD2.48%−0.41%3.802MKonsumentvaror6
Drycker: alkoholfria278.067B TWD8.58%−1.18%158.349KIcke hållbara konsumentprodukter4
Bioteknik300.577B TWD0.40%0.59%785.352KHälsoteknik42
Radio/TV3.996B TWD−0.41%334.803KKonsumentservice2
Byggprodukter78.561B TWD1.06%−0.82%4.6MProducenttillverkning11
Kabel- / satellit-TV18.803B TWD5.76%−0.20%24.741KKonsumentservice2
Katalog / specialdistribution118.368B TWD2.77%4.77%605.461KDetaljhandel1
Kemikalier: jordbruk92.235B TWD5.43%0.53%1.276MProcessindustrier5
Kemikalier: större diversifierad770.966B TWD3.87%1.77%1.751MProcessindustrier20
Kemikalier: specialkemikalier1.432T TWD3.53%0.42%1.428MProcessindustrier41
Kol665.765M TWD2.02%0.00%33.325KEnergimineraler1
Kommersiell tryckning / formulär6.651B TWD6.35%0.61%26.54KKommersiella tjänster5
Datorkommunikation84.953B TWD3.01%0.64%2.259MElektronisk teknik14
Datortillbehör3.082T TWD4.33%0.41%11.739MElektronisk teknik89
Datorbehandling hårdvara1.797T TWD3.60%0.20%12.808MElektronisk teknik40
Konstruktionsmaterial490.56B TWD3.42%−0.48%15.273MIcke-energimineraler14
Diverse konsumentvaror5.034B TWD5.98%1.21%67KIcke hållbara konsumentprodukter1
Containrar / förpackningar134.855B TWD5.36%0.56%763.385KProcessindustrier16
Dataprocesseringstjänster267.829B TWD3.41%0.64%1.516MTekniska tjänster7
Varuhus45.772B TWD3.74%1.89%722.268KDetaljhandel6
Apotekskedjor4.6B TWD0.87%6.575KDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel12.615B TWD2.42%−0.02%70.634KVerktyg2
Elektriska produkter1.08T TWD3.41%0.87%5.492MProducenttillverkning76
Elektroniska komponenter2.459T TWD3.66%1.11%6.859MElektronisk teknik134
Elektronisk utrustning / instrument467.152B TWD2.76%1.28%2.75MElektronisk teknik45
Elektronisk produktionsutrustning3.019T TWD3.00%0.74%14.405MElektronisk teknik101
Elektronikdistributörer498.461B TWD4.94%0.49%4.539MDistributionstjänster35
Butiker för elektronik / vitvaror8.37B TWD5.92%0.12%2.694KDetaljhandel1
Elektronik / vitvaror226.319B TWD2.20%0.21%2.133MKonsumentvaror31
Ingenjörsvetenskap och konstruktion371.054B TWD4.83%1.25%1.951MIndustriella tjänster39
Miljötjänster87.8B TWD3.43%−0.22%129.034KIndustriella tjänster14
Finans / Uthyrning / Leasing478.595B TWD3.08%1.53%1.736MFinans4
Finansiella konglomerat221.468B TWD2.76%0.56%7.724MFinans1
Livsmedel distributörer34.173B TWD2.05%0.18%1.092MDistributionstjänster4
Livsmedelsbutiker724.005B TWD3.98%0.46%1.938MDetaljhandel5
Livsmedel: större diversifierade105.913B TWD2.69%0.48%165.945KIcke hållbara konsumentprodukter8
Livsmedel: kött / fisk / mejeri9.337B TWD1.29%0.54%104.721KIcke hållbara konsumentprodukter1
Livsmedel: specialiteter / godis43.134B TWD3.04%0.43%563.877KIcke hållbara konsumentprodukter10
Skogsprodukter11.67B TWD0.00%0.60%6.58KIcke-energimineraler2
Gasdistributörer67.986B TWD2.43%0.18%13.662KVerktyg6
Heminredning114.052B TWD3.93%−1.27%172.989KKonsumentvaror12
Hemförbättringskedjor1.676B TWD1.72%0.23%3.187KDetaljhandel1
Hem byggnadsindustrin339.137B TWD2.84%−1.98%2.604MKonsumentvaror17
Sjukhus / vård administration1.715B TWD0.00%0.25%17.005KHälsotjänster2
Hotell / resorts / kryssningslinjer60.111B TWD0.88%1.39%417.72KKonsumentservice17
Hushåll / personlig vård52.177B TWD4.04%1.02%86.411KIcke hållbara konsumentprodukter9
Industriella konglomerat2.648B TWD−0.38%57.771KProducenttillverkning1
Industrimaskiner1.118T TWD3.42%0.54%1.131MProducenttillverkning111
Industriella specialiteter198.455B TWD2.64%0.21%2.542MProcessindustrier27
Informationsteknologitjänster127.73B TWD3.56%0.74%482.899KTekniska tjänster32
Försäkringsmäklare / tjänster1.23B TWD4.88%0.33%102Finans1
Internet detaljhandel6.638B TWD0.42%3.41%666.603KDetaljhandel3
Internetprogramvara / tjänster54.954B TWD3.75%−0.27%59.025KTekniska tjänster13
Investmentbanker / mäklare490.691B TWD2.63%0.40%4.912MFinans13
Investmenthanterare33.381B TWD0.00%−1.80%3.028MFinans1
Investmentbolag / aktiefond15.326B TWD0.00%−0.16%7.507KDiverse236
Livs- / sjukförsäkring1.569T TWD1.25%0.76%18.478MFinans7
Stora banker1.404T TWD2.48%0.72%9.364MFinans8
Stora telekommunikationer907.621B TWD4.02%−0.43%2.567MKommunikationer1
Sjöfart718.564B TWD34.06%0.40%6.73MTransporter15
Distributörer av medicinska produkter71.022B TWD2.53%0.34%171.027KDistributionstjänster13
Medicinska specialistområden146.746B TWD4.02%1.03%197.701KHälsoteknik55
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster38.318B TWD1.67%3.05%279.822KHälsotjänster7
Metallfabrikation291.178B TWD4.07%0.85%443.709KProducenttillverkning48
Diverse kommersiella tjänster450.995B TWD4.28%0.85%5.071MKommersiella tjänster38
Övrig tillverkning80.291B TWD3.51%1.27%1.881MProducenttillverkning19
Motorfordon442.684B TWD3.14%1.77%5.425MKonsumentvaror19
Filmer / underhållning11.054B TWD1.38%0.73%126.045KKonsumentservice9
Multilinjeförsäkring836.278B TWD2.22%0.45%8.529MFinans3
Kontorsutrustning / material2.671B TWD5.65%0.60%12.054KProducenttillverkning2
Olje- och gasproduktion1.483B TWD3.41%0.00%47.297KEnergimineraler1
Raffinering/marknadsföring av olja766.477B TWD1.37%0.25%871.88KEnergimineraler2
Övriga konsumenttjänster63.625B TWD0.75%0.33%155.344KKonsumentservice14
Övriga konsumentspecialiteter13.824B TWD1.01%2.47%481.337KKonsumentvaror4
Övriga metaller / mineraler100.464B TWD3.07%1.71%7.078MIcke-energimineraler11
Övrig transport239.241B TWD2.44%0.24%1.261MTransporter8
Paketerad programvara271.426B TWD3.46%1.20%1.71MTekniska tjänster44
Läkemedel: generiska8.893B TWD1.13%1.39%174.672KHälsoteknik4
Läkemedel: större607.832B TWD0.86%1.53%835.541KHälsoteknik53
Läkemedel: övriga149.374B TWD1.60%1.67%1.014MHälsoteknik13
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring34.137B TWD3.41%−1.10%1.03MFinans3
Förlag: Böcker / tidskrifter2.128B TWD1.43%4.14%367.191KKonsumentservice2
Massa och papper112.22B TWD2.12%0.89%1.759MProcessindustrier7
Fastighetsutveckling426.816B TWD2.97%0.11%1.685MFinans41
Fastighetsfond80.361B TWD1.76%0.04%38.762KFinans6
Rekreationsprodukter200.444B TWD5.50%1.26%898.497KKonsumentvaror23
Regionala banker1.543T TWD2.28%0.48%4.23MFinans13
Restauranger132.245B TWD3.09%1.25%161.528KKonsumentservice22
Halvledartillverkare19.602T TWD3.29%0.63%14.514MElektronisk teknik223
Specialförsäkring5.014B TWD4.32%0.90%41.202KFinans1