Aktiemarknadsindustrier ‒ Taiwan

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
597.797M-1.94%36.828KKommersiella tjänster1
51.330B1.59-0.12%1.987MElektronisk teknik8
197.005B3.40-1.63%873.182KProcessindustrier11
25.745B3.903.20%747.938KTransporter5
283.409B2.88-0.44%55.750MTransporter3
32.295B2.23-1.01%1.678MVerktyg7
20.961B4.13-0.07%112.185KIcke-energimineraler4
464.962B3.66-1.25%2.262MIcke hållbara konsumentprodukter19
1.221B0.30%66.014KDetaljhandel1
216.863B2.28-0.71%1.457MProducenttillverkning38
189.158B2.68-1.68%3.863MKonsumentvaror5
330.602B5.69-1.55%7.042KIcke hållbara konsumentprodukter4
333.793B0.43-1.38%17.013MHälsoteknik36
4.389B0.511.42%392.528KKonsumentservice3
44.593B4.42-0.08%741.895KProducenttillverkning11
18.909B5.451.92%240.426KKonsumentservice2
7.535B0.980.66%84.636KKonsumentservice1
124.707B2.301.39%575.332KDetaljhandel2
91.142B4.63-1.12%1.841MProcessindustrier5
679.481B9.770.86%4.483MProcessindustrier22
1514.124B7.20-0.25%3.549MProcessindustrier42
Kol
783.268M7.070.91%1.374MEnergimineraler1
15.686B3.841.39%70.015KKommersiella tjänster5
64.398B4.76-2.30%1.479MElektronisk teknik13
2528.874B5.32-1.09%16.490MElektronisk teknik87
1102.039B8.36-0.19%4.121MElektronisk teknik38
463.576B5.08-0.51%12.100MIcke-energimineraler14
4.164B1.15%59.000KIcke hållbara konsumentprodukter1
122.305B5.81-1.27%1.541MProcessindustrier16
145.151B3.04-0.45%770.365KTekniska tjänster4
40.770B3.66-1.78%470.383KDetaljhandel6
3.655B5.02-0.33%9.146KVerktyg1
803.915B4.20-1.47%13.213MProducenttillverkning82
1953.741B4.71-0.95%7.604MElektronisk teknik143
311.012B3.36-1.10%1.778MElektronisk teknik40
1736.662B4.73-0.46%2.988MElektronisk teknik94
385.808B6.740.08%2.199MDistributionstjänster32
213.350B3.68-0.51%1.551MKonsumentvaror33
395.180B6.240.28%2.590MIndustriella tjänster40
68.445B4.84-0.07%112.495KIndustriella tjänster10
412.232B3.29-1.83%1.550MFinans3
471.419B3.65-1.21%13.095MFinans3
31.969B2.430.07%1.270MDistributionstjänster4
725.743B3.32-0.61%3.152MDetaljhandel5
93.057B3.82-0.58%285.335KIcke hållbara konsumentprodukter8
9.919B2.560.00%375.015KIcke hållbara konsumentprodukter1
39.050B4.07-0.28%397.974KIcke hållbara konsumentprodukter8
13.194B6.370.42%35.532KIcke-energimineraler2
69.494B2.33-0.89%58.131KVerktyg6
96.817B4.41-0.90%319.443KKonsumentvaror12
1.906B0.00-2.93%14.026KDetaljhandel1
240.883B4.58-1.73%3.229MKonsumentvaror16
2.145B0.00-1.59%81.000KHälsotjänster1
69.302B2.75-1.14%1.022MKonsumentservice17
45.407B6.96-0.83%165.706KIcke hållbara konsumentprodukter11
15.968B3.410.89%230.492KProducenttillverkning2
1053.376B3.64-0.78%1.950MProducenttillverkning116
135.986B6.53-0.61%1.054MProcessindustrier26
78.034B4.25-0.88%1.326MTekniska tjänster24
956.000M7.32-2.09%3.170KFinans1
5.065B1.80-0.49%68.259KDetaljhandel5
35.892B3.700.24%131.318KTekniska tjänster8
432.034B7.74-0.84%9.695MFinans14
44.250B-2.49%530.161KFinans1
15.400B6.040.25%23.735KDiverse239
683.149B7.97-2.08%26.604MFinans5
1411.278B5.31-1.32%30.777MFinans5
884.349B4.04-2.19%16.784MKommunikationer1
875.501B23.183.12%51.369MTransporter15
1.251B-0.24%22.202KKonsumentservice1
83.119B1.82-0.24%212.219KDistributionstjänster14
117.319B4.17-0.65%179.769KHälsoteknik46
32.557B1.59-1.61%478.130KHälsotjänster6
237.104B4.07-0.93%393.409KProducenttillverkning50
347.458B5.93-0.20%7.268MKommersiella tjänster39
64.952B3.74-0.41%127.532KProducenttillverkning18
523.495B3.95-1.52%729.767KKonsumentvaror15
15.805B1.400.37%128.703KKonsumentservice10
31.391B3.39-1.46%1.371MFinans2
1.811B6.30-1.11%11.163KProducenttillverkning1
1.457B4.18-1.04%51.204KEnergimineraler1
791.311B4.58-1.81%2.470MEnergimineraler2
47.174B1.71-0.44%833.278KKonsumentservice12
8.594B2.58-1.23%190.036KKonsumentvaror4
54.039B4.580.18%4.267MIcke-energimineraler10
215.087B3.570.14%1.990MTransporter7
189.241B4.53-0.27%449.651KTekniska tjänster52
7.482B1.350.40%189.263KHälsoteknik4
622.037B0.83-1.94%5.034MHälsoteknik55
85.289B2.48-2.79%4.594MHälsoteknik12
647.573B6.66-2.04%16.980MFinans5
2.046B2.37-0.42%21.881KKonsumentservice3
82.034B5.620.43%812.451KProcessindustrier6
381.998B6.11-0.26%1.245MFinans40
83.413B1.690.31%441.738KFinans6
289.802B4.580.62%2.142MKonsumentvaror25
1665.600B3.16-1.48%14.907MFinans16
74.750B2.250.56%655.837KKonsumentservice20
15123.493B3.96-1.11%30.353MElektronisk teknik203
74.246B3.64-0.05%409.052KDetaljhandel8
22.315B3.590.40%20.869KKommunikationer3
749.395B9.46-0.21%10.071MIcke-energimineraler31
438.385B2.46-0.82%4.874MElektronisk teknik56
261.428B4.50-0.75%977.776KProcessindustrier47
3.779B5.30-0.14%13.347KKonsumentvaror4
22.960B6.25-0.56%139.175KTransporter2
15.939B0.340.61%817.694KProducenttillverkning2
9.767B3.81-0.96%177.316KVerktyg3
141.609B6.02-0.25%137.942KDistributionstjänster20
533.615B4.26-1.93%4.198MKommunikationer3
Ladda fler