Aktiemarknadsindustrier ‒ Taiwan

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
588.473M9.80%193.431KKommersiella tjänster1
35.675B0.37%725.543KElektronisk teknik6
199.260B-0.15%1.456MProcessindustrier11
14.831B-0.52%783.016KTransporter3
192.714B1.33%35.426MTransporter3
21.110B1.27%47.343KVerktyg2
21.213B1.23%30.664KIcke-energimineraler3
426.172B-0.15%1.465MIcke hållbara konsumentprodukter18
1.459B-0.25%374.264KDetaljhandel1
175.553B-1.00%949.178KProducenttillverkning29
201.253B-0.72%3.625MKonsumentvaror9
27.309B0.10%59.940KIcke hållbara konsumentprodukter3
460.435B-0.63%621.572KHälsoteknik48
3.239B0.56%5.838KKonsumentservice3
44.516B0.48%838.088KProducenttillverkning9
20.010B0.40%5.292KKonsumentservice2
9.542B-4.17%1.436MKonsumentservice1
329.764B-7.19%1.554MDetaljhandel2
82.758B2.50%6.101MProcessindustrier5
641.111B0.47%4.691MProcessindustrier16
1917.507B1.02%18.210MProcessindustrier42
1.901B3.96%470.464KKommersiella tjänster3
118.637B0.74%2.756MElektronisk teknik20
2682.638B-0.92%14.213MElektronisk teknik94
1640.932B-0.47%5.147MElektronisk teknik39
582.448B-0.26%9.283MIcke-energimineraler15
4.637B2.42%2.642MIcke hållbara konsumentprodukter2
120.217B-0.79%15.315MProcessindustrier14
166.099B-1.26%322.775KTekniska tjänster2
44.719B0.39%470.519KDetaljhandel5
1.502B0.16%20.000KDetaljhandel1
35.178B2.10%1.451MVerktyg2
832.746B-0.39%2.719MProducenttillverkning80
3186.261B-1.32%16.523MElektronisk teknik190
1170.349B-1.86%18.953MElektronisk teknik52
704.998B-1.56%4.744MElektronisk teknik87
348.023B-0.43%1.658MDistributionstjänster33
226.201B-0.96%35.201MKonsumentvaror36
375.878B-0.68%5.761MIndustriella tjänster36
71.714B0.91%359.548KIndustriella tjänster9
403.595B-0.33%5.323MFinans3
476.509B-0.16%11.732MFinans3
19.503B-1.36%3.842MDistributionstjänster2
360.653B-0.24%673.725KDetaljhandel5
496.903B-0.94%4.232MIcke hållbara konsumentprodukter8
11.133B0.45%3.377MIcke hållbara konsumentprodukter1
320.174B0.20%49.912KIcke hållbara konsumentprodukter10
12.543B0.45%34.996KIcke-energimineraler2
64.003B2.39%191.136KVerktyg6
144.436B-2.32%506.942KKonsumentvaror13
%Detaljhandel1
312.432B1.37%6.901MKonsumentvaror25
29.300B-0.79%105.031KHälsotjänster4
57.306B1.41%325.847KKonsumentservice15
114.283B0.47%321.227KIcke hållbara konsumentprodukter14
15.237B-3.90%294.392KProducenttillverkning2
803.853B0.56%1.717MProducenttillverkning83
183.738B0.65%29.549MProcessindustrier30
106.561B-0.24%729.438KTekniska tjänster33
956.000M0.00%200Finans1
73.697B-0.04%1.361MTekniska tjänster14
537.705B-0.45%5.320MFinans15
2.521B3.40%446.952KFinans1
5.262B-0.24%22.085KDiverse208
942.545B0.39%25.842MFinans5
1425.014B0.22%16.956MFinans5
861.077B0.00%5.456MKommunikationer1
1898.983B-3.64%88.452MTransporter15
2.143B0.55%54.235KKonsumentservice2
38.994B1.00%174.026KDistributionstjänster8
161.189B-0.54%275.977KHälsoteknik47
18.618B-0.95%1.813MHälsotjänster4
383.000B-0.62%4.720MProducenttillverkning62
431.688B-0.66%5.418MKommersiella tjänster32
82.825B-0.60%477.726KProducenttillverkning20
550.705B-0.01%1.054MKonsumentvaror13
13.451B1.50%81.834KKonsumentservice9
178.502B-0.15%3.394MFinans3
2.487B1.05%13.420KProducenttillverkning2
1.864B-0.19%43.054KEnergimineraler1
921.679B3.21%6.068MEnergimineraler2
53.727B0.13%113.811KKonsumentservice14
10.185B1.15%328.151KKonsumentvaror5
34.572B0.77%1.894MIcke-energimineraler4
47.891B-0.90%4.392MTransporter5
181.660B-0.78%278.054KTekniska tjänster42
3.825B0.08%317.494KHälsoteknik3
174.489B-0.44%517.395KHälsoteknik20
140.885B0.12%1.688MHälsoteknik22
1044.909B-0.25%11.801MFinans5
2.221B-1.58%4.542KKonsumentservice3
153.845B-0.66%56.484MProcessindustrier7
168.005B0.17%1.923MTransporter1
270.850B0.44%974.732KFinans18
82.544B0.26%149.594KFinans6
341.109B-0.25%636.938KKonsumentvaror26
1458.751B-0.04%7.102MFinans13
79.177B2.54%1.611MKonsumentservice18
23087.111B-1.22%16.152MElektronisk teknik182
73.052B-0.56%183.722KDetaljhandel7
21.864B-0.62%16.336KKommunikationer3
1017.084B-0.88%38.073MIcke-energimineraler27
193.407B-0.35%3.181MElektronisk teknik39
518.180B0.41%4.648MProcessindustrier56
69.999B-0.58%234.798KKonsumentvaror7
37.456B-0.03%344.623KTransporter4
26.089B-1.63%1.825MProducenttillverkning4
4.997B0.29%55.865KVerktyg3
171.573B0.11%306.279KDistributionstjänster20
515.642B0.01%2.346MKommunikationer4
Ladda fler