Aktiemarknadssektorer ‒ USA

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Tekniska tjänster14.391 T USD0.56%+0.65%10.342 M4618
Elektronisk teknik12.859 T USD0.68%−0.04%99.299 M9351
Finans10.65 T USD2.46%−0.41%3.621 M141321
Hälsoteknik6.752 T USD1.47%−0.31%3.327 M51005
Detaljhandel4.988 T USD0.82%−0.37%13.428 M10189
Icke hållbara konsumentprodukter2.904 T USD2.94%−0.40%4.24 M9163
Energimineraler2.635 T USD4.70%−1.01%6.657 M4120
Producenttillverkning2.243 T USD1.13%−1.45%2.143 M9303
Konsumentservice2.144 T USD1.21%−0.68%4.176 M10236
Kommersiella tjänster1.824 T USD0.85%−0.59%3.875 M5249
Konsumentvaror1.637 T USD1.30%−1.64%31.673 M8156
Verktyg1.454 T USD3.60%−0.28%2.57 M4115
Transporter1.248 T USD1.81%−0.71%4.475 M6141
Icke-energimineraler1.165 T USD2.97%−0.60%3.855 M6172
Industriella tjänster1.133 T USD3.65%−0.91%3.468 M5133
Hälsotjänster1.095 T USD1.21%−0.30%1.928 M492
Processindustrier1.094 T USD2.05%−1.35%1.41 M8172
Kommunikationer878.831 B USD4.50%−0.22%6.798 M352
Distributionstjänster557.993 B USD1.54%−1.26%1.422 M485
Diverse230.494 B USD7.22%−0.50%458.919 K23926