Aktiemarknadssektorer ‒ USA

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster1.651T USD0.79%0.94%774.943K5252
Kommunikationer825.492B USD4.35%−0.16%2.558M350
Konsumentvaror1.603T USD1.21%0.36%19.161M8160
Icke hållbara konsumentprodukter2.914T USD2.77%−0.11%967.952K9165
Konsumentservice2.025T USD1.05%0.45%1.148M10242
Distributionstjänster485.102B USD1.31%0.03%399.135K485
Elektronisk teknik8.286T USD0.99%−0.18%9.855M9350
Energimineraler2.54T USD6.73%0.05%1.275M4123
Finans8.948T USD2.73%0.89%892.846K141700
Hälsotjänster1.048T USD1.07%−1.25%537.546K495
Hälsoteknik5.913T USD1.57%0.11%667.293K51073
Industriella tjänster869.071B USD4.17%0.33%795.562K5137
Diverse207.506B USD7.13%0.26%56.369K23528
Icke-energimineraler1.05T USD3.86%0.41%950.92K6169
Processindustrier1.063T USD2.49%0.63%397.297K8173
Producenttillverkning1.798T USD1.47%1.28%412.654K9297
Detaljhandel3.812T USD0.94%0.45%4.432M10198
Tekniska tjänster11.156T USD0.44%0.51%3.708M4625
Transporter1.131T USD2.04%−0.15%736.731K6144
Verktyg1.447T USD3.56%0.32%416.828K4118