Aktiemarknadsindustrier ‒ USA

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
102.861B-3.05%2.199MKommersiella tjänster26
735.996B-0.71%3.956MElektronisk teknik51
110.006B-3.64%5.185MProcessindustrier30
329.182B-1.36%2.490MTransporter16
167.219B0.04%8.987MTransporter22
64.602B-2.35%1.285MVerktyg12
53.544B-2.96%2.012MIcke-energimineraler6
399.736B-1.96%5.310MIcke hållbara konsumentprodukter34
248.054B-1.85%3.395MDetaljhandel34
121.022B-2.53%1.341MProducenttillverkning32
26.340B-2.26%1.998MKonsumentvaror6
449.666B-1.36%4.116MIcke hållbara konsumentprodukter14
619.206B-0.86%13.092MIcke hållbara konsumentprodukter17
1375.945B-2.42%3.487MHälsoteknik454
143.294B-2.00%6.150MKonsumentservice25
155.363B-1.30%1.776MProducenttillverkning27
878.081B-1.20%9.366MKonsumentservice15
137.711B-1.36%6.324MKonsumentservice20
163.490M4.18%304.633KDetaljhandel2
142.353B-2.06%2.068MProcessindustrier21
97.754B-2.31%2.488MProcessindustrier12
516.187B-2.40%2.202MProcessindustrier53
Kol
8.873B-3.82%1.944MEnergimineraler12
27.114B-2.90%726.030KKommersiella tjänster11
143.970B-0.97%859.726KElektronisk teknik18
143.190B-1.78%1.476MElektronisk teknik18
133.335B-0.51%5.916MElektronisk teknik8
125.219B-1.40%1.950MIcke-energimineraler13
4.931B-1.80%191.606KIcke hållbara konsumentprodukter4
207.083B-0.72%1.722MProcessindustrier24
13.622B-2.60%3.891MIndustriella tjänster11
1030.063B-1.68%3.783MTekniska tjänster62
226.489B-1.77%2.940MDetaljhandel5
86.743B-0.81%1.790MDetaljhandel5
157.844B-1.52%5.275MDetaljhandel7
1217.711B-0.41%3.830MVerktyg87
391.379B-2.34%1.770MProducenttillverkning50
219.508B-2.37%3.485MElektronisk teknik37
140.680B-2.32%1.700MElektronisk teknik40
156.588B-2.21%1.569MElektronisk teknik30
28.063B-1.85%498.649KDistributionstjänster10
43.699B-3.95%2.745MDetaljhandel5
219.887B-2.00%1.206MKonsumentvaror22
103.627B-2.09%733.062KIndustriella tjänster36
188.358B-0.27%1.228MIndustriella tjänster25
1276.076B-1.31%5.668MFinans91
773.680B-1.85%7.922MFinans1127
176.481B-0.32%938.580KKommersiella tjänster2
64.335B-0.10%1.902MDistributionstjänster12
483.992B-1.36%7.589MDetaljhandel15
242.692B-0.76%6.449MIcke hållbara konsumentprodukter15
69.551B-0.56%1.780MIcke hållbara konsumentprodukter9
155.222B-0.72%726.698KIcke hållbara konsumentprodukter34
37.316B-1.92%718.040KIcke-energimineraler7
79.827B-0.96%947.780KVerktyg21
34.567B-0.31%1.044MKonsumentvaror17
512.867B-1.47%3.835MDetaljhandel4
173.507B-2.98%1.733MKonsumentvaror26
152.899B-2.12%1.289MHälsotjänster16
241.163B-1.24%5.495MKonsumentservice19
812.550B-0.90%5.894MIcke hållbara konsumentprodukter22
338.260B-1.19%3.627MProducenttillverkning13
1020.127B-1.82%3.217MProducenttillverkning81
182.322B-1.22%1.103MProcessindustrier27
1761.391B-1.34%5.186MTekniska tjänster120
243.706B-0.96%1.665MFinans18
1555.841B-2.16%10.299MEnergimineraler37
3049.963B-3.50%9.398MDetaljhandel45
6191.726B-2.10%5.727MTekniska tjänster143
814.318B-2.40%5.667MFinans42
743.877B-4.44%4.135MFinans103
275.803B-1.15%981.859KDiverse3095
302.596B-4.09%4.315MFinans26
2620.769B-3.08%17.269MFinans66
639.288B-0.67%22.547MKommunikationer18
680.719B-1.45%2.333MHälsotjänster11
42.157B-7.21%2.158MTransporter49
20.461B1.03%467.112KKonsumentservice3
94.784B-2.04%1.321MDistributionstjänster11
2347.199B-1.28%2.067MHälsoteknik220
175.472B-2.67%2.380MHälsotjänster59
32.938B-1.44%204.025KProducenttillverkning22
3.518B-3.36%3.588MDiverse11
537.763B-2.06%1.094MKommersiella tjänster162
58.904B-1.13%587.277KProducenttillverkning15
1524.996B-3.54%22.557MKonsumentvaror30
187.243B-2.19%9.220MKonsumentservice34
1528.175B-0.97%3.554MFinans29
61.620B-2.48%4.972MProducenttillverkning7
451.280B-2.49%7.023MIndustriella tjänster36
399.243B-3.82%6.798MEnergimineraler71
126.164B-3.23%3.966MEnergimineraler13
113.081B-3.78%7.992MIndustriella tjänster44
423.421B-1.31%3.234MKonsumentservice56
8.183B-2.72%178.333KKonsumentvaror7
533.113B-3.16%8.540MIcke-energimineraler48
27.588B-2.60%451.661KTransporter11
5965.946B-2.26%17.787MTekniska tjänster284
47.976B-1.40%392.673KKommersiella tjänster27
118.627B-0.49%1.917MHälsoteknik10
2526.099B-0.34%10.065MHälsoteknik246
162.292B-1.88%1.234MHälsoteknik76
238.980B-0.44%7.344MIcke-energimineraler61
305.729B-1.14%1.487MFinans43
17.022B-3.47%150.238KKonsumentservice6
35.906B-1.62%1.657MKonsumentservice7
21.345B-2.95%1.291MProcessindustrier10
417.052B-2.26%5.692MTransporter7
120.075B-1.46%2.124MFinans48
1529.886B-0.39%1.987MFinans223
199.848B-2.77%4.871MKonsumentvaror32
966.322B-2.53%2.658MFinans283
544.140B-1.34%4.011MKonsumentservice48
44.919B-1.89%1.264MFinans60
2628.411B-2.70%16.565MElektronisk teknik84
104.073B-1.60%746.340KHälsotjänster9
72.884B-2.39%1.065MFinans14
525.737B-1.69%1.695MDetaljhandel67
74.364B-1.20%3.106MKommunikationer16
259.959B-4.95%27.467MIcke-energimineraler28
2719.391B-2.04%110.696MElektronisk teknik45
3.591B-1.54%218.994KProcessindustrier4
335.935B-0.96%6.156MIcke hållbara konsumentprodukter6
41.967B-1.10%836.648KKonsumentvaror3
107.222B-0.12%612.066KTransporter22
388.604B-3.09%4.257MProducenttillverkning39
71.969B1.01%689.876KVerktyg15
200.232B-1.24%863.771KDistributionstjänster50
473.245B-1.65%4.139MKommunikationer22
Ladda fler