Aktiemarknadsindustrier ‒ USA

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
50.054B3.12-0.82%1.495MKommersiella tjänster35
693.016B1.51-0.83%1.919MElektronisk teknik62
94.207B1.61-0.22%2.363MProcessindustrier37
258.041B2.71-0.66%3.139MTransporter19
121.758B0.00-0.40%5.272MTransporter23
51.549B2.84-3.02%1.510MVerktyg9
11.320B1.22-0.20%5.254MIcke-energimineraler5
225.406B1.622.12%9.100MIcke hållbara konsumentprodukter36
172.468B1.890.78%3.038MDetaljhandel34
97.553B1.43-1.16%1.039MProducenttillverkning36
21.496B1.28-0.50%1.272MKonsumentvaror5
426.844B1.67-1.55%8.325MIcke hållbara konsumentprodukter15
632.659B2.67-0.63%7.499MIcke hållbara konsumentprodukter17
583.028B1.350.30%2.126MHälsoteknik357
103.455B2.33-1.30%4.745MKonsumentservice26
118.553B1.81-0.62%755.548KProducenttillverkning23
441.335B1.09-0.74%11.315MKonsumentservice11
100.038B0.201.27%4.933MKonsumentservice21
174.964M-4.29%162.493KDetaljhandel1
165.950B1.95-2.21%2.174MProcessindustrier22
63.978B2.75-0.87%1.523MProcessindustrier13
453.528B2.59-1.35%2.018MProcessindustrier54
Kol
36.100B1.521.12%3.475MEnergimineraler13
15.724B2.60-1.69%584.091KKommersiella tjänster15
47.042B1.58%3.081MElektronisk teknik15
123.403B1.720.65%1.827MElektronisk teknik21
156.627B1.62-0.23%2.122MElektronisk teknik10
94.409B1.68-0.66%559.317KIcke-energimineraler13
3.875B-2.63%81.113KIcke hållbara konsumentprodukter3
139.943B2.83-0.56%2.244MProcessindustrier22
21.527B0.734.21%3.934MIndustriella tjänster13
443.551B1.380.19%1.469MTekniska tjänster57
19.347B2.82-0.12%4.659MDetaljhandel5
95.278B0.55-0.45%1.476MDetaljhandel4
160.854B2.82-0.19%3.591MDetaljhandel5
1464.417B3.82-1.71%4.287MVerktyg84
287.969B1.55-0.51%2.170MProducenttillverkning65
92.918B1.690.07%2.090MElektronisk teknik17
143.352B0.52-0.26%1.643MElektronisk teknik46
67.212B0.63-0.75%4.850MElektronisk teknik26
22.302B1.02-0.42%406.624KDistributionstjänster9
23.386B3.41-1.03%2.940MDetaljhandel4
24.651B1.82-1.96%3.308MKonsumentvaror19
114.434B0.47-1.16%483.228KIndustriella tjänster47
191.768B1.27-0.68%1.020MIndustriella tjänster21
345.241B2.04-0.62%2.188MFinans92
438.637B0.360.01%163.814KFinans1272
167.264B1.03-0.52%1.214MKommersiella tjänster3
15.588B0.61-0.67%754.052KDistributionstjänster9
63.432B1.78-0.76%3.032MDetaljhandel12
110.886B3.40-1.21%3.870MIcke hållbara konsumentprodukter12
51.891B2.32-1.30%2.407MIcke hållbara konsumentprodukter8
333.995B2.23-0.72%2.274MIcke hållbara konsumentprodukter45
27.600B0.82-1.59%645.972KIcke-energimineraler6
110.567B3.86-1.46%862.046KVerktyg23
17.590B2.55-0.12%941.434KKonsumentvaror19
438.250B2.380.29%2.804MDetaljhandel5
128.046B1.35-1.24%1.143MKonsumentvaror27
89.325B1.02-0.71%1.004MHälsotjänster15
179.633B0.86-0.80%6.705MKonsumentservice20
671.757B2.77-0.94%3.424MIcke hållbara konsumentprodukter23
245.798B3.97-0.25%2.381MProducenttillverkning8
619.989B1.37-0.23%2.481MProducenttillverkning92
129.175B1.520.05%1.277MProcessindustrier20
752.780B1.59-0.21%3.628MTekniska tjänster97
242.686B1.070.11%910.439KFinans20
1759.612B7.911.72%15.419MEnergimineraler45
1828.827B0.030.11%35.151MDetaljhandel51
3572.910B0.06-0.40%19.425MTekniska tjänster116
875.933B2.51-0.81%4.409MFinans45
565.225B4.04-1.24%1.764MFinans105
206.928B7.48-0.50%402.071KDiverse3463
240.046B3.67-0.78%1.950MFinans25
2058.871B3.92-1.49%10.738MFinans62
412.779B6.39-1.28%17.987MKommunikationer21
832.167B1.110.51%1.831MHälsotjänster9
40.708B13.49-0.79%1.438MTransporter47
16.496B-2.21%758.601KKonsumentservice4
142.866B0.930.01%2.836MDistributionstjänster11
1696.454B0.780.44%1.800MHälsoteknik242
116.980B0.35-1.22%2.385MHälsotjänster64
27.912B0.920.75%284.598KProducenttillverkning18
1.102B2.280.69%243.156KDiverse8
1164.616B0.660.58%4.024MKommersiella tjänster172
34.038B0.92-0.76%494.518KProducenttillverkning16
1360.374B0.75-2.61%54.288MKonsumentvaror45
162.141B0.08-0.13%1.993MKonsumentservice37
1473.440B0.37-0.72%1.657MFinans31
2.772B4.64-1.22%937.771KProducenttillverkning4
580.835B6.33-0.32%4.811MIndustriella tjänster31
665.276B3.491.35%7.914MEnergimineraler53
196.557B3.170.68%3.903MEnergimineraler12
151.226B1.814.56%15.153MIndustriella tjänster42
312.507B0.41-0.23%2.044MKonsumentservice60
5.452B1.730.02%86.591KKonsumentvaror7
226.340B6.73-0.71%5.308MIcke-energimineraler46
143.975B1.13-0.00%10.799MTransporter19
4303.415B0.700.20%10.889MTekniska tjänster373
40.349B1.32-1.43%526.893KKommersiella tjänster29
11.861B1.39%8.032MHälsoteknik4
3152.873B2.19-0.09%4.530MHälsoteknik466
43.275B0.000.69%328.129KHälsoteknik28
206.732B2.57-1.38%8.268MIcke-energimineraler71
320.621B1.42-0.87%1.212MFinans39
13.606B2.780.74%262.911KKonsumentservice6
24.645B1.18-1.38%1.183MKonsumentservice7
16.889B1.211.58%1.446MProcessindustrier6
383.747B1.87-1.72%4.128MTransporter6
89.814B0.47-2.12%1.107MFinans51
1244.298B4.28-2.11%2.463MFinans214
48.851B1.69-1.69%1.200MKonsumentvaror26
922.512B2.40-0.68%2.084MFinans279
472.078B2.030.63%3.260MKonsumentservice53
42.959B3.43-0.96%1.122MFinans62
2259.222B1.760.88%17.962MElektronisk teknik107
74.193B0.80-0.42%708.297KHälsotjänster9
50.440B2.31-1.36%728.234KFinans14
939.879B1.25-0.85%2.751MDetaljhandel82
65.263B3.78-3.01%3.962MKommunikationer14
346.576B9.39-0.55%10.700MIcke-energimineraler26
2686.875B0.870.22%70.794MElektronisk teknik53
2.968B1.12-0.56%118.897KProcessindustrier3
298.773B7.090.01%4.270MIcke hållbara konsumentprodukter7
24.846B3.11-0.71%686.469KKonsumentvaror6
94.848B0.69-0.92%655.337KTransporter21
348.001B1.84-0.40%1.831MProducenttillverkning36
54.111B1.96-2.04%1.170MVerktyg12
178.317B1.96-0.25%947.662KDistributionstjänster51
452.129B2.12-1.86%2.666MKommunikationer22
Ladda fler