Aktiemarknadsindustrier ‒ USA

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster42.081B USD3.99%−1.13%1.355MKommersiella tjänster37
Rymd & försvar858.726B USD1.55%−1.00%2.753MElektronisk teknik64
Jordbruksvaror / Fräsning82.494B USD2.03%−1.86%2.378MProcessindustrier32
Flygfrakt / kurirer295.089B USD2.46%−0.38%2.618MTransporter21
Flygbolag105.197B USD0.82%−1.24%5.703MTransporter23
Alternativ kraftproduktion51.132B USD4.59%0.37%1.197MVerktyg12
Aluminium7.048B USD1.74%1.39%3.741MIcke-energimineraler4
Kläder / skodon230.779B USD1.51%−0.57%6.292MIcke hållbara konsumentprodukter39
Kläder / skodon detaljhandel196.784B USD1.59%−0.53%3.314MDetaljhandel32
Bildelar: OEM110.843B USD1.33%0.00%991.332KProducenttillverkning36
Eftermarknad för bilar21.823B USD1.46%−0.72%1.259MKonsumentvaror5
Drycker: med alkohol381.792B USD1.93%−0.50%1.928MIcke hållbara konsumentprodukter13
Drycker: alkoholfria685.64B USD2.59%−0.01%8.002MIcke hållbara konsumentprodukter17
Bioteknik559.055B USD1.49%−0.54%1.964MHälsoteknik344
Radio/TV74.039B USD2.06%−2.73%5.494MKonsumentservice21
Byggprodukter141.142B USD1.66%−0.07%742.964KProducenttillverkning25
Kabel- / satellit-TV312.002B USD1.54%−0.98%9.756MKonsumentservice9
Kasinon / spel97.587B USD0.97%−0.62%4.131MKonsumentservice16
Katalog / specialdistribution14.028M USD15.11%71.206KDetaljhandel1
Kemikalier: jordbruk118.857B USD2.91%−0.58%2.358MProcessindustrier21
Kemikalier: större diversifierad67.868B USD2.73%−0.35%1.264MProcessindustrier13
Kemikalier: specialkemikalier499.83B USD2.29%−0.33%1.379MProcessindustrier58
Kol41.621B USD2.13%−0.18%1.429MEnergimineraler14
Kommersiell tryckning / formulär20.339B USD2.18%1.50%1.386MKommersiella tjänster14
Datorkommunikation14.305B USD1.42%1.452MElektronisk teknik15
Datortillbehör131.142B USD1.06%0.93%1.858MElektronisk teknik20
Datorbehandling hårdvara217.487B USD1.50%0.35%2.836MElektronisk teknik10
Konstruktionsmaterial129.951B USD1.34%0.29%5.894MIcke-energimineraler15
Diverse konsumentvaror4.667B USD−0.70%115.963KIcke hållbara konsumentprodukter3
Containrar / förpackningar142.923B USD2.84%−0.57%1.648MProcessindustrier23
Kontraktsborrning158.686B USD1.66%0.57%5.002MIndustriella tjänster16
Dataprocesseringstjänster532.704B USD0.83%−0.16%1.939MTekniska tjänster55
Varuhus139.826B USD0.38%3.64%8.261MDetaljhandel6
Reaaffärer55.103B USD0.99%−1.20%2.99MDetaljhandel4
Apotekskedjor91.424B USD3.36%−1.03%6.124MDetaljhandel3
Elektroniska hjälpmedel1.124T USD3.73%−0.15%3.623MVerktyg68
Elektriska produkter207.111B USD0.95%0.53%1.519MProducenttillverkning65
Elektroniska komponenter113.62B USD1.45%0.41%1.668MElektronisk teknik24
Elektronisk utrustning / instrument256.552B USD1.06%0.68%1.335MElektronisk teknik42
Elektronisk produktionsutrustning79.228B USD0.39%0.29%2.27MElektronisk teknik27
Elektronikdistributörer24.642B USD1.02%0.27%341.625KDistributionstjänster12
Butiker för elektronik / vitvaror20.42B USD3.86%−1.03%2.253MDetaljhandel4
Elektronik / vitvaror31.149B USD1.43%−1.61%2.333MKonsumentvaror20
Ingenjörsvetenskap och konstruktion132.242B USD0.38%0.38%582.54KIndustriella tjänster50
Miljötjänster144.72B USD1.26%−0.70%953.424KIndustriella tjänster18
Finans / Uthyrning / Leasing390.994B USD1.92%−0.87%2.295MFinans94
Finansiella konglomerat96.597B USD0.79%0.12%80.736KFinans525
Finansiella förlagsbranschen / tjänster191.958B USD0.93%−0.13%910.557KKommersiella tjänster3
Livsmedel distributörer17.741B USD0.57%−0.51%999.701KDistributionstjänster10
Livsmedelsbutiker62.152B USD1.96%0.02%3.069MDetaljhandel12
Livsmedel: större diversifierade100.244B USD3.79%−0.93%6.857MIcke hållbara konsumentprodukter10
Livsmedel: kött / fisk / mejeri42.633B USD2.91%−1.87%2.833MIcke hållbara konsumentprodukter8
Livsmedel: specialiteter / godis329.843B USD2.36%−0.69%2.713MIcke hållbara konsumentprodukter44
Skogsprodukter30.881B USD0.79%−0.44%548.013KIcke-energimineraler7
Gasdistributörer130.792B USD3.67%−0.36%1.781MVerktyg21
Heminredning21.728B USD2.16%−0.78%923.623KKonsumentvaror21
Hemförbättringskedjor452.232B USD2.40%−0.24%2.427MDetaljhandel5
Hem byggnadsindustrin187.727B USD0.96%0.35%1.147MKonsumentvaror28
Sjukhus / vård administration104.482B USD0.93%−0.21%683.73KHälsotjänster15
Hotell / resorts / kryssningslinjer233.679B USD0.79%−1.04%3.296MKonsumentservice22
Hushåll / personlig vård756.554B USD2.69%−0.55%4.696MIcke hållbara konsumentprodukter22
Industriella konglomerat62.902B USD5.52%−0.47%3.323MProducenttillverkning6
Industrimaskiner864.808B USD1.16%0.30%2.208MProducenttillverkning92
Industriella specialiteter135.656B USD1.23%0.58%1.097MProcessindustrier19
Informationsteknologitjänster1.145T USD1.64%0.25%5.641MTekniska tjänster110
Försäkringsmäklare / tjänster279.775B USD1.03%−0.05%1.332MFinans19
Integrerad olja1.864T USD5.63%0.28%7.008MEnergimineraler45
Internet detaljhandel1.811T USD0.08%0.51%47.084MDetaljhandel48
Internetprogramvara / tjänster4.439T USD0.06%0.19%20.782MTekniska tjänster107
Investmentbanker / mäklare833.395B USD2.52%−1.03%3.553MFinans44
Investmenthanterare786.279B USD3.19%−0.25%2.002MFinans104
Investmentbolag / aktiefond212.466B USD7.20%0.06%401.585KDiverse3631
Livs- / sjukförsäkring92.55B USD3.23%−0.31%990.502KFinans18
Stora banker2.257T USD4.08%−0.66%9.107MFinans89
Stora telekommunikationer93.626B USD5.39%0.20%1.228MKommunikationer17
Förvaltad hälsovård780.05B USD1.32%0.37%3.272MHälsotjänster9
Sjöfart52.455B USD10.10%1.19%958.937KTransporter54
Media konglomerat15.679B USD1.06%−1.38%4.308MKonsumentservice5
Distributörer av medicinska produkter250.466B USD0.72%−0.44%3.965MDistributionstjänster13
Medicinska specialistområden1.656T USD0.79%−0.19%1.974MHälsoteknik250
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster89.384B USD0.38%−0.65%1.555MHälsotjänster62
Metallfabrikation21.786B USD0.83%0.17%195.831KProducenttillverkning20
Diverse1.182B USD2.73%−0.90%112.793KDiverse5
Diverse kommersiella tjänster1.385T USD0.63%−0.45%3.473MKommersiella tjänster173
Övrig tillverkning33.804B USD1.26%−0.28%407.125KProducenttillverkning15
Motorfordon1.522T USD0.95%−2.15%69.441MKonsumentvaror43
Filmer / underhållning308.213B USD0.06%−1.32%6.439MKonsumentservice49
Multilinjeförsäkring529.027B USD2.24%0.23%1.401MFinans40
Kontorsutrustning / material3.411B USD3.81%0.30%1.074MProducenttillverkning4
Rörledningar för olja och gas485.44B USD6.77%0.57%10.767MIndustriella tjänster28
Olje- och gasproduktion597.815B USD3.78%0.17%3.553MEnergimineraler48
Raffinering/marknadsföring av olja253.638B USD3.58%−0.40%2.294MEnergimineraler12
Tjänster / utrustning för oljefält81.124B USD1.43%0.51%3.162MIndustriella tjänster28
Övriga konsumenttjänster375.024B USD0.39%0.19%2.186MKonsumentservice52
Övriga konsumentspecialiteter7.078B USD1.34%−0.97%89.275KKonsumentvaror7
Övriga metaller / mineraler277.334B USD3.73%0.17%3.812MIcke-energimineraler50
Övrig transport185.676B USD0.95%−0.71%9.252MTransporter22
Paketerad programvara5.313T USD0.65%−0.15%11.747MTekniska tjänster357
Personaltjänster29.872B USD1.81%−0.53%400.499KKommersiella tjänster27
Läkemedel: generiska11.832B USD0.10%7.134MHälsoteknik2