Aktiemarknadssektorer ‒ Vietnam

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster10.153T VND1.26%−0.38%501.98K414
Kommunikationer11.04B VND−8.00%10235
Konsumentvaror224.969T VND1.28%+1.93%7.657M741
Icke hållbara konsumentprodukter457.508T VND2.81%−0.59%1.339M867
Konsumentservice10.543T VND1.32%−3.74%19.648K731
Distributionstjänster119.451T VND2.10%−0.34%979.693K459
Elektronisk teknik20.319T VND0.06%+1.03%27.432M35
Energimineraler80.908T VND0.30%+0.21%9.878M413
Finans2644.155T VND1.15%−0.65%6.452M12155
Hälsotjänster2.023T VND−0.24%129.7K11
Hälsoteknik38.964T VND3.04%−0.49%97.166K430
Industriella tjänster117.152T VND0.79%+0.23%3.384M5135
Diverse111
Icke-energimineraler234.839T VND0.87%−0.68%16.506M585
Processindustrier254.032T VND3.85%−0.44%2.051M895
Producenttillverkning101.705T VND2.23%−0.59%3.077M851
Detaljhandel64.127T VND1.28%+0.10%6.571M48
Tekniska tjänster154.028T VND1.59%−0.20%2.853M37
Transporter203.757T VND1.53%+0.03%1.143M686
Verktyg344.287T VND4.53%−0.05%854.186K452