Aktiemarknadsindustrier ‒ Vietnam

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster555.714B VND−0.38%2.3KKommersiella tjänster1
Jordbruksvaror / Fräsning110.281T VND1.46%4.07%3.612MProcessindustrier23
Flygfrakt / kurirer8.169T VND0.87%1.18%956.505KTransporter10
Flygbolag93.147T VND0.63%1.08%2.895MTransporter6
Alternativ kraftproduktion34.602T VND6.49%−0.07%104.635KVerktyg3
Aluminium109.675B VND−1.89%60.7KIcke-energimineraler1
Kläder / skodon9.94T VND4.27%4.21%867.695KIcke hållbara konsumentprodukter15
Eftermarknad för bilar4.559T VND5.87%−0.47%296.972KKonsumentvaror3
Drycker: med alkohol107.694T VND3.09%−1.57%537.702KIcke hållbara konsumentprodukter7
Drycker: alkoholfria133.099B VND−2.55%1.1KIcke hållbara konsumentprodukter3
Byggprodukter12.067T VND7.31%1.14%143.73KProducenttillverkning11
Kabel- / satellit-TVKonsumentservice1
Kemikalier: jordbruk20.407T VND15.59%1.56%1.85MProcessindustrier15
Kemikalier: större diversifierad406.698B VND1.41%−0.06%37.083KProcessindustrier2
Kemikalier: specialkemikalier54.994T VND5.90%1.87%4.515MProcessindustrier10
Kol2.754T VND5.10%−0.29%78.076KEnergimineraler7
Kommersiell tryckning / formulär761.419B VND4.72%−0.94%1.8KKommersiella tjänster1
Konstruktionsmaterial19.457T VND2.57%0.75%436.71KIcke-energimineraler48
Containrar / förpackningar12.662T VND1.48%−0.11%1.479MProcessindustrier21
Kontraktsborrning825B VND1.09%4.24%1.655MIndustriella tjänster1
Varuhus172.662B VND10.52%−5.36%2.9KDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel104.537T VND5.08%0.54%1.803MVerktyg34
Elektriska produkter61.311T VND1.51%1.15%270.938KProducenttillverkning15
Elektronisk utrustning / instrument16.598T VND0.10%6.62%28.761MElektronisk teknik2
Elektronisk produktionsutrustning44.022B VND−13.04%400Elektronisk teknik1
Elektronikdistributörer23.947T VND0.43%3.15%1.146MDistributionstjänster7
Elektronik / vitvaror26.399T VND1.68%1.59%384.648KKonsumentvaror5
Ingenjörsvetenskap och konstruktion88.437T VND0.68%2.37%2.652MIndustriella tjänster130
Miljötjänster435.42B VND9.42%3.20%505Industriella tjänster2
Finans / Uthyrning / Leasing8.563T VND−1.24%950.689KFinans2
Finansiella konglomerat505.21B VND7.26%−0.49%27.049KFinans2
Livsmedel distributörer822.638B VND−1.05%2.379MDistributionstjänster3
Livsmedelsbutiker1.854T VND−0.97%3.738MDetaljhandel1
Livsmedel: större diversifierade54.822T VND1.43%12.827KIcke hållbara konsumentprodukter5
Livsmedel: kött / fisk / mejeri197.26T VND4.60%0.97%2.134MIcke hållbara konsumentprodukter22
Livsmedel: specialiteter / godis128.026T VND0.33%3.32%2.59MIcke hållbara konsumentprodukter15
Skogsprodukter17.288T VND6.81%1.04%303.447KIcke-energimineraler10
Gasdistributörer208.656T VND3.54%0.13%1.066MVerktyg4
Heminredning7.632T VND3.44%0.72%807.996KKonsumentvaror11
Hemförbättringskedjor153.237B VND2.44%938.53KDetaljhandel1
Hem byggnadsindustrin151.525T VND0.61%1.60%7.861MKonsumentvaror15
Sjukhus / vård administration2.301T VND−0.21%132.6KHälsotjänster1
Hotell / resorts / kryssningslinjer3.321T VND0.15%−0.58%128.33KKonsumentservice6
Hushåll / personlig vård2.895T VND6.63%0.77%5.983KIcke hållbara konsumentprodukter2
Industriella konglomerat14.941T VND4.08%17.004MProducenttillverkning1
Industrimaskiner1.772T VND2.47%0.46%23.212KProducenttillverkning9
Industriella specialiteter7.765T VND8.92%1.41%165.093KProcessindustrier8
Informationsteknologitjänster126.509T VND1.87%0.88%4.886MTekniska tjänster5
Försäkringsmäklare / tjänster2.041T VND1.23%5.07KFinans1
Integrerad olja15.447T VND0.68%4.30%2.689MEnergimineraler3
Internetprogramvara / tjänster20.447T VND−0.73%52.27KTekniska tjänster1
Investmentbanker / mäklare184.51T VND1.63%6.22%18.958MFinans29
Investmentbolag / aktiefondDiverse11
Livs- / sjukförsäkring31.178T VND2.27%0.95%461.5KFinans1
Stora banker1454.181T VND0.90%0.96%6.237MFinans15
Stora telekommunikationerKommunikationer1
Sjöfart21.365T VND4.26%3.40%2.373MTransporter23
Media konglomeratKonsumentservice1
Distributörer av medicinska produkter572.356B VND−0.75%431.438KDistributionstjänster2
Medicinska specialistområden611.098B VND2.15%712.929KHälsoteknik2
Metallfabrikation1.44T VND3.55%−0.63%2.186MProducenttillverkning4
Diverse kommersiella tjänster9.047T VND1.02%0.02%1.33MKommersiella tjänster12
Övrig tillverkning14.326T VND4.30%−8.16%142.585KProducenttillverkning8
Motorfordon2.856T VND3.07%4.073MKonsumentvaror3
Filmer / underhållning1.32T VND4.15%−1.26%13.571KKonsumentservice3
Multilinjeförsäkring20.55T VND5.21%−1.00%114.09KFinans4
Kontorsutrustning / material142.899B VND5.55%3.38%302.521KProducenttillverkning2
Rörledningar för olja och gas1.292T VND7.30%2.19%344.8KIndustriella tjänster1
Olje- och gasproduktion115.107B VND−3.17%800Energimineraler1
Raffinering/marknadsföring av olja63.87T VND4.85%13.228MEnergimineraler2
Tjänster / utrustning för oljefält17.591T VND1.90%3.56%5.062MIndustriella tjänster3
Övriga konsumenttjänster2.399T VND0.27%0.01%27.349KKonsumentservice5
Övriga konsumentspecialiteter29.941T VND2.88%0.68%525.405KKonsumentvaror2
Övriga metaller / mineraler10.184T VND3.00%−2.36%41.42KIcke-energimineraler10
Övrig transport70.214T VND2.19%1.53%652.719KTransporter42
Paketerad programvara1.314T VND4.25%169.4KTekniska tjänster1
Personaltjänster222.38B VND−0.53%54.844KKommersiella tjänster2
Läkemedel: generiska319.614B VND4.83%−1.21%9.5KHälsoteknik1
Läkemedel: större36.497T VND2.71%0.19%201.146KHälsoteknik24
Läkemedel: övriga4.98T VND3.88%−1.44%14.603KHälsoteknik3
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring2.823T VND1.94%2.72%42.7KFinans1
Förlag: Böcker / tidskrifter3.846T VND1.72%1.83%68.747KKonsumentservice14
Massa och papper5.09T VND5.92%2.55%248.853KProcessindustrier5
Järnvägar4.973T VND5.30%6.673MTransporter1
Fastighetsutveckling645.636T VND0.27%1.51%6.484MFinans93
Fastighetsfond101.947B VND−1.82%489.844KFinans2
Rekreationsprodukter288.044B VND12.50%2.92%4.3KKonsumentvaror1
Regionala banker299.015T VND0.76%1.77%5.797MFinans7
Restauranger34.65B VND0.00%200Konsumentservice1
Specialförsäkring8.804T VND3.54%−0.28%18.994KFinans3
Specialbutiker79.053T VND1.01%1.09%4.684MDetaljhandel6
Special telekommunikationer16.8B VND0.00%100Kommunikationer3
Stål174.411T VND0.00%1.55%20.468MIcke-energimineraler16
Telekommunikationsutrustning329.137B VND3.63%2.19%11.739KElektronisk teknik2
Textiler16.216T VND0.48%2.78%807.712KProcessindustrier14
Tobak91.856B VND3.90%2.44%2.5KIcke hållbara konsumentprodukter1
Lastbilsfrakt211.434B VND8.85%−2.65%247.4KTransporter2
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner263.403B VND3.72%2.91%645Producenttillverkning2
Vattenhjälpmedel20.141T VND1.58%−2.43%133.724KVerktyg17
Grossistdistributörer87.977T VND2.57%1.04%1.471MDistributionstjänster50