Aktiemarknadsindustrier ‒ Vietnam

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
847.453B0.000.47%12.500KKommersiella tjänster1
119609.911B1.55-5.33%2.258MProcessindustrier24
8391.346B0.54-3.55%94.353KTransporter9
103289.528B0.17-1.62%1.511MTransporter6
26289.152B5.56-0.85%24.700KVerktyg4
126.230B-6.56%124.700KIcke-energimineraler1
8877.124B6.49-6.89%712.873KIcke hållbara konsumentprodukter14
5109.336B4.89-3.18%730.128KKonsumentvaror3
132237.017B1.780.28%210.276KIcke hållbara konsumentprodukter8
154.293B6.59%100Icke hållbara konsumentprodukter3
13124.177B7.27-2.40%83.168KProducenttillverkning13
731.835B-8.65%6.900KKonsumentservice1
23641.210B10.08-4.15%3.944MProcessindustrier16
104.408B3.857.14%200Processindustrier1
46779.008B2.73-6.25%5.446MProcessindustrier10
Kol
3370.482B5.93-6.22%134.122KEnergimineraler8
745.257B4.820.96%710Kommersiella tjänster1
575.128B1.78-9.80%9.258KElektronisk teknik1
17725.869B3.95-4.16%527.363KIcke-energimineraler50
11527.517B4.51-3.55%1.385MProcessindustrier21
835.000B1.384.19%3.079MIndustriella tjänster1
177.927B12.240.00%1.300KDetaljhandel1
82447.961B2.90-3.67%7.056MVerktyg33
13457.516B4.92-2.41%643.935KProducenttillverkning19
13964.531B3.05-6.71%16.910MElektronisk teknik1
37.323B2.56%5.300KElektronisk teknik1
20894.708B0.81-4.69%1.375MDistributionstjänster7
27647.881B1.35-0.86%652.480KKonsumentvaror5
79648.006B2.16-3.09%1.792MIndustriella tjänster130
%Industriella tjänster2
3369.303B-6.77%578.204KFinans2
41001.613B4.34-7.78%4.047MFinans15
1033.775B-6.47%1.682MDistributionstjänster4
3915.000B-6.90%867.600KDetaljhandel1
64503.731B-10.36%49.756KIcke hållbara konsumentprodukter6
180455.087B3.92-1.40%2.385MIcke hållbara konsumentprodukter21
145142.094B1.27-5.26%1.356MIcke hållbara konsumentprodukter16
16859.783B5.36-3.16%634.355KIcke-energimineraler9
3903.207B7.93-3.18%9.719KVerktyg4
7778.901B1.29-2.45%1.232MKonsumentvaror10
108.387B-3.45%301.501KDetaljhandel1
140506.346B0.57-5.16%1.950MKonsumentvaror16
1737.812B-3.13%196.100KHälsotjänster1
3231.828B-7.32%189.662KKonsumentservice5
2454.164B8.52-4.07%15.081KIcke hållbara konsumentprodukter2
16648.959B-2.38%16.526MProducenttillverkning1
1724.494B2.610.22%3.795KProducenttillverkning7
5411.541B7.24-1.01%101.899KProcessindustrier9
89921.665B2.23-3.53%1.998MTekniska tjänster3
1831.190B-5.73%17.341KFinans1
217398.793B2.72-4.21%1.105MEnergimineraler4
19073.600B-3.76%2.610KTekniska tjänster1
120894.393B3.57-5.46%13.222MFinans29
%Diverse8
36299.583B0.00-1.43%1.482MFinans1
566490.928B-5.79%14.800MFinans12
%Kommunikationer1
34821.063B3.09-2.23%1.082MTransporter26
%Konsumentservice1
678.556B-7.35%956.437KDistributionstjänster2
875.958B-8.08%1.934MHälsoteknik2
1400.511B6.75-5.75%483.677KProducenttillverkning4
9778.816B0.27-4.28%1.345MKommersiella tjänster11
14581.861B3.35-3.01%158.857KProducenttillverkning7
2252.519B3.24-5.97%1.609MKonsumentvaror3
1609.845B1.52-3.21%54.677KKonsumentservice3
15304.765B5.63-3.45%487.214KFinans3
229.375B3.46-11.58%95.497KProducenttillverkning3
62010.000B-3.50%7.882MEnergimineraler2
10949.452B3.492.32%10.266MIndustriella tjänster3
2815.556B0.13-2.31%279.919KKonsumentservice6
29342.103B1.540.64%1.658MKonsumentvaror2
1167.071B2.070.36%40.524KIcke-energimineraler10
39591.938B2.10-0.04%288.784KTransporter35
946.199B0.06-5.16%233.861KTekniska tjänster2
281.930B1.06-9.55%145.350KKommersiella tjänster2
375.199B-3.29%4.500KHälsoteknik1
27846.196B2.75-0.94%219.756KHälsoteknik22
5020.413B3.50-0.90%3.034KHälsoteknik3
5773.231B5.90-4.35%220.601KFinans2
5768.619B1.19-2.89%259.348KKonsumentservice15
5410.729B0.82-3.85%235.026KProcessindustrier5
771485.743B1.38-1.38%3.244MFinans84
156623.876B0.00-1.50%4.355MFinans4
387.753B-2.62%200Konsumentvaror1
764874.429B0.11-5.20%10.057MFinans8
8126.123B3.84-7.39%19.499KFinans3
89636.560B0.89-6.50%8.094MDetaljhandel7
44.640B14.81%200Kommunikationer2
122489.077B2.06-2.68%32.751MIcke-energimineraler16
16.490B0.00%201Elektronisk teknik1
18103.741B1.40-3.34%577.416KProcessindustrier15
76.174B4.411.47%9.801KIcke hållbara konsumentprodukter1
330.367B17.331.39%69.939KTransporter3
1378.251B1.155.97%2.943KProducenttillverkning5
17255.032B0.98-5.89%305.319KVerktyg14
83390.231B0.52-1.61%1.382MDistributionstjänster47
%Kommunikationer1
Ladda fler