Aktiemarknadsindustrier ‒ Vietnam

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
867.165B0.23%124.200KKommersiella tjänster1
205250.115B0.71%4.439MProcessindustrier30
3159.349B0.58%68.312KTransporter8
134136.602B1.74%1.238MTransporter3
27516.991B-0.42%15.585MVerktyg3
351.788B-5.03%1.946MIcke-energimineraler1
12838.606B1.04%757.741KIcke hållbara konsumentprodukter13
6768.122B0.73%1.219MKonsumentvaror3
120223.303B0.18%1.555MIcke hållbara konsumentprodukter11
162.347B0.26%31.800KIcke hållbara konsumentprodukter4
23626.194B1.93%448.744KProducenttillverkning16
1548.113B-4.35%16.100KKonsumentservice1
22123.331B1.49%7.712MProcessindustrier14
577.998B6.64%694.500KProcessindustrier1
41833.240B4.90%3.185MProcessindustrier8
Kol
4508.301B-2.26%695.022KEnergimineraler9
762.832B0.14%3.255KKommersiella tjänster4
56.569B9.30%700Elektronisk teknik2
25537.460B0.90%2.316MIcke-energimineraler45
19849.199B-1.79%4.619MProcessindustrier22
522.500B0.92%1.739MIndustriella tjänster1
246.012B-1.81%300Detaljhandel1
50205.708B0.53%472.776KVerktyg30
25655.649B4.64%387.705KProducenttillverkning22
1254.000B-1.55%1.800KElektronisk teknik1
19457.197B0.60%4.784MElektronisk teknik2
%Elektronisk teknik2
13537.393B3.75%1.212MDistributionstjänster5
21987.741B2.80%2.178MKonsumentvaror5
89277.906B0.33%1.511MIndustriella tjänster147
607.620B-0.80%3.110KIndustriella tjänster1
%Finans1
40925.739B2.02%2.285MFinans17
1565.070B-2.75%1.578MDistributionstjänster5
1956.000B0.00%1.038MDetaljhandel1
38.037B0.00%23.100KIcke hållbara konsumentprodukter3
202088.901B0.04%4.899MIcke hållbara konsumentprodukter24
192261.436B-2.25%2.456MIcke hållbara konsumentprodukter14
14512.830B1.16%1.229MIcke-energimineraler4
5028.955B1.12%145.758KVerktyg6
9567.841B5.12%2.301MKonsumentvaror9
110630.724B-0.47%4.758MKonsumentvaror21
1724.325B-0.60%597.800KHälsotjänster1
4215.757B-0.15%261.299KKonsumentservice7
3281.775B0.06%9.904KIcke hållbara konsumentprodukter3
15296.507B2.52%9.628MProducenttillverkning2
1730.091B0.56%193.539KProducenttillverkning11
5124.861B0.05%130.328KProcessindustrier5
92891.476B0.99%4.254MTekniska tjänster5
1079.429B3.76%155.600KFinans1
188789.603B-0.68%1.206MEnergimineraler5
1998.035B-1.82%386.800KTekniska tjänster2
178623.440B2.41%7.734MFinans29
%Diverse7
39788.500B-1.65%2.249MFinans1
782030.282B1.97%11.540MFinans12
31511.133B0.54%1.775MTransporter24
1156.636B4.47%11.851MDistributionstjänster2
4961.865B-2.22%6.596MHälsoteknik3
231.000B2.56%2.474MProducenttillverkning3
11123.788B2.66%1.603MKommersiella tjänster13
15761.646B0.07%251.384KProducenttillverkning11
2139.881B1.45%1.694MKonsumentvaror2
923.962B1.07%99.132KKonsumentservice2
15260.341B3.84%215.364KFinans3
24.857B0.00%14.543KProducenttillverkning2
862.400B6.94%1.029MIndustriella tjänster1
887.578B-1.45%235.837KEnergimineraler4
3402.756B-0.72%635.383KEnergimineraler4
18173.987B0.29%9.674MIndustriella tjänster4
1807.090B2.37%2.988MKonsumentservice8
24329.892B-0.20%309.838KKonsumentvaror2
1158.944B-0.42%224.772KIcke-energimineraler9
40581.002B-0.20%286.759KTransporter35
1234.893B3.40%623.600KTekniska tjänster1
247.466B5.79%18.706KKommersiella tjänster2
2285.547B-3.42%70.305KHälsoteknik3
12964.913B0.51%82.855KHälsoteknik14
27310.862B1.71%49.294KHälsoteknik9
183.600B-7.69%5.279MIcke-energimineraler1
7276.518B1.95%810.956KFinans2
4174.160B-0.65%238.529KKonsumentservice16
7525.200B0.10%761.958KProcessindustrier4
1009568.094B0.17%6.275MFinans68
152076.097B0.10%2.605MFinans3
874949.369B0.25%3.529MFinans8
117.600B0.00%300Konsumentservice1
10734.418B4.04%193.151KFinans3
93719.671B-0.32%944.190KDetaljhandel7
246.709B3.29%866Kommunikationer3
46916.747B1.34%10.772MIcke-energimineraler19
363.886B2.76%2.443KElektronisk teknik4
13042.214B0.37%500.671KProcessindustrier11
8881.920B2.64%9.967MTransporter4
242421.715B0.96%26.243MProducenttillverkning6
13338.160B-0.52%283.367KVerktyg12
99864.352B-0.13%1.034MDistributionstjänster45
Ladda fler