Obligationsmarknaden

Om

En obligation är ett avtal mellan en enhet som lånar pengar och en kreditgivare som lånar ut den till enheten. När du köper en obligation ger du alltså ett lån till obligationsutgivaren. Med statsobligationer lånar en statsregering pengar för att finansiera sin verksamhet. Obligationen specificerar vilken ränta (kupong) som ska betalas och vid vilka tidpunkter under obligationslånet. Obligationen specificerar även när de huvudsakliga pengarna, även kända som det nominella värdet, kommer att returneras. Detta kallas förfallodagen. Obligationer är en tillgångsklass i sig som ger mer stabilitet än aktier.
 
Avkastningen på ett obligationslån är känt i förväg, vilket gör dem till lågrisksinvesteringar, även om risken är relaterad till kreditgivarens kreditbetyg. Om kupongräntan är högre än rådande räntor blir ett obligationslån attraktivt, så efterfrågan på dessa obligationer kommer då att öka och då driva upp priset. Om obligationsräntan är lägre än rådande räntor kommer priset att sjunka, så obligationerna är omvänt korrelerade med räntorna.
Amerika
Europa
Asien
US statsobligationer 10 år avkastning
 
   
US statsobligationer 5 år avkastning
 
   
US statsobligationer 2 år avkastning
 
   
Ishares 1-3 års statsobligationer ETF
 
   
Aktier 0-5 ÅR Hög avkastningsobligationer ETF
 
   
VANGUARD US AGG BOND INDEX ETF CAD
 
   
Tyska statsobligationer 10 år avkastning
 
   
Spanska statsobligationer 10 år avkastning
 
   
Franska statsobligationer 10 år avkastning
 
   
Italien statsobligationer 10 år avkastning
 
   
Brittiska statsobligationer 10 år avkastning
 
   
Euro 10 Year Government Bonds Yield
 
   
Kina statsobligationer 10 år avkastning
 
   
Indien statsobligationer 10 år avkastning
 
   
Japan statsobligationer 10 år avkastning
 
   
Korea statsobligationer 10 år avkastning
 
   
Indonesia Government Bonds 10 YR Yield
 
   
Malaysias statsobligationer 10 år avkastning