Aktier med högst volatilitet — Argentinska aktiemarknaden

Volatiliteten hos en aktie är fluktuationen av priset i en viss tidsram. De mest volatila aktierna kan visa prisfluktuationer på upp till flera hundra procent under dagen. På de utvecklade marknaderna tenderar volatiliteten att vara mycket lägre och överstiger inte 20-30%% under de lugna perioderna. Prisfluktuationer är inte alltid uppenbara när man tittar på aktier som ligger under $ 1. Du kan se prisförändringar i procent för att upptäcka sådana fluktuationer.

ÖversiktPrestationVärderingUtdelningarMarginalerResultaträkningBalansräkningOscillatorerTrendföljande
Tickersymbol
Senaste
Änd %
Änd
Teknisk klassificering
Vol
Volym*Pris
Börsvärde
P/E-tal
Resultat per aktie innan utspädning (TTM)
anställda
Sektor
INTRCIA INTRODUCTORA
22.000ARS6.28%1.300ARS
Stark köp
3708.14K3.747BARSProcessindustrier
FIPLFIPLASTO
16.200ARS−4.71%−0.800ARS
Sälj
38.295K620.379K1.19BARSIcke-energimineraler
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
49.900ARS0.40%0.200ARS
Sälj
3.931K196.157K8.106BARSVerktyg
GAROGAROVAGLIO ZORRAQ
31.000ARS−1.27%−0.400ARS
Sälj
3.01K93.31K2.001BARSProducenttillverkning
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
6.850ARS2.24%0.150ARS
Stark köp
14.5K99.325K1.495BARSProcessindustrier
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
84.500ARS3.05%2.500ARS
Sälj
817.236K69.056M236.6BARSIcke-energimineraler
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
53.900ARS4.05%2.100ARS
Köp
19.243K1.037M10.942BARSVerktyg
MTRMATBA ROFEX SA
250.000ARS4.28%10.250ARS
Stark köp
6.01K1.503M30.73BARSFinans
GAMIB-GAMING S.A.
51.900ARS0.78%0.400ARS
Stark köp
6.865K356.294K17.646BARSTekniska tjänster
GRIMGRIMOLDI
98.400ARS1.03%1.000ARS
Stark köp
1.822K179.285K4.26BARSIcke hållbara konsumentprodukter
LONGLONGVIE
11.000ARS1.38%0.150ARS
Köp
6.009K66.099K1.69BARSKonsumentvaror
PATAIMP Y EX PATAGONIA
39.450ARS−1.13%−0.450ARS
Köp
31712.506K19.678BARSDetaljhandel
INVJINVRS JURAMENTO SA
25.000ARS0.81%0.200ARS
Sälj
13.045K326.125K17.695BARSProcessindustrier
CADOCARLOS CASADO SA
42.200ARS−0.24%−0.100ARS
Köp
20.727K874.679K5.131BARSFinans
OESTGPO CONCESIONARIO
45.400ARS−1.09%−0.500ARS
Neutral
1506.81K7.264BARS858Industriella tjänster
VALOBANCO DE VALORES S
36.550ARS0.14%0.050ARS
Köp
9.948M363.61M31.379BARSFinans
DYCADYCASA SA
116.000ARS0.87%1.000ARS
Köp
404.64K1.697BARSIndustriella tjänster
ADBLFSUPERV ASSET MGMT
164.000ARS0.00%0.000ARS
Köp
49080.36K
RIGORIGOLLEAU SA
175.000ARS0.00%0.000ARS
Köp
305.25K25.385BARSProcessindustrier