CFD-marknaden

Om

Ett contract for difference (CFD) är en derivatprodukt som får sitt värde av ett underliggande instrument som guld, ett aktieindex, ett valutaindex eller en statsobligation. Det är ett kontrakt att betala eller få skillnaden mellan nuvarande pris på ett underliggande instrument och priset när avtalet likvideras. Detta gör det möjligt för traders att dra fördel av prisrörelser. CFD kan användas för att antingen spekulera och försöka dra nytta av prisrörelser eller för att säkra exponering för vissa instrument genom att minska risken för prisrörelser.
 
CFDs är populära hos detaljhandlare och hålls vanligtvis inte så länge. De liknar terminer, men det finns vissa skillnader. Till exempel att de inte har ett utgångsdatum eller ett bestämt framtida pris, de har mindre lagstiftning. Fler exeplel är att minsta beloppet för den underliggande tillgången du behöver tradea är mindre och CFDs handlas genom mäklare, inte genom stora börser. Dessa mäklare får betalt via en spread och de flesta erbjuder produkter på alla större marknader över hela världen.
Metaller
Index
Jordbruk
CFDs på guld (US $ / OZ)
 
   
CFDs på silver (US$ / OZ)
 
   
CFDs på platinum (US$ / OZ)
 
   
CFD på Palladium (US$/OZ)
 
   
CFD-kontrakt för koppar
 
   
Wall Street CFD
 
   
US SP 500 CFD
 
   
DAX-indexet
 
   
UK 100 Index
 
   
Nikkei 225 Index
 
   
Soybean Oil CFD
 
   
Sugar No. 11 CFD