Aktiemarknadssektorer ‒ Tyskland

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster1.225T EUR1.00%−0.13%287573
Kommunikationer930.984B EUR4.58%−0.39%2.968K327
Konsumentvaror1.904T EUR2.25%0.43%2.332K885
Icke hållbara konsumentprodukter3.428T EUR2.78%0.70%1.148K9100
Konsumentservice1.25T EUR1.42%0.12%6211075
Distributionstjänster374.166B EUR2.06%−0.07%262452
Elektronisk teknik6.518T EUR0.99%0.37%2.521K9144
Energimineraler1.941T EUR3.60%−1.49%2.556K444
Finans5.34T EUR3.19%−0.24%1.471K13318
Hälsotjänster776.519B EUR1.51%−0.29%124423
Hälsoteknik4.836T EUR1.98%−0.19%6144110
Industriella tjänster467.927B EUR3.18%−0.85%59558
Diverse6.71B EUR4.76%−0.67%3417
Icke-energimineraler563.887B EUR3.30%0.28%2.282K674
Processindustrier975.012B EUR2.64%−0.33%9408106
Producenttillverkning2.137T EUR1.87%0.68%4389221
Detaljhandel3.273T EUR1.19%0.04%1.292K992
Tekniska tjänster8.891T EUR0.55%−0.31%8214156
Transporter843.317B EUR3.99%0.35%2.193K664
Verktyg762.258B EUR4.14%−0.16%2.366K458