Aktiemarknadsindustrier ‒ Tyskland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
19.578B4.141.93%0Kommersiella tjänster8
672.078B1.871.38%11Elektronisk teknik19
65.981B2.282.42%197Processindustrier10
235.452B3.881.71%20Transporter6
90.314B1.14%342Transporter11
87.962B3.410.42%0Verktyg5
14.033B9.23-0.04%0Icke-energimineraler2
851.851B2.041.38%14Icke hållbara konsumentprodukter16
146.476B2.532.05%31Detaljhandel12
39.987B2.932.20%24Producenttillverkning16
28.162B3.212.92%0Konsumentvaror3
272.061B1.711.56%2Icke hållbara konsumentprodukter12
516.471B3.00-0.12%20Icke hållbara konsumentprodukter8
339.587B2.30-0.88%29Hälsoteknik17
57.369B4.120.87%10Konsumentservice7
88.598B3.182.10%2Producenttillverkning9
384.936B1.21-1.09%29Konsumentservice4
23.596B1.211.20%0Konsumentservice3
113.079B1.46-1.24%7Processindustrier5
78.526B5.990.64%527Processindustrier7
402.661B2.391.86%52Processindustrier23
Kol
10.405B4.484.77%0Energimineraler3
750.172M2.511.36%0Kommersiella tjänster4
29.035M1.04%0Elektronisk teknik1
41.170B3.631.27%12Elektronisk teknik9
65.811B2.961.10%68Elektronisk teknik5
10.950B5.242.16%0Icke-energimineraler5
36.838B4.070.80%0Processindustrier7
4.067B2.510.67%23Industriella tjänster2
212.135B1.572.64%3Tekniska tjänster11
8.352B6.76-1.39%0Detaljhandel4
103.409B0.522.15%0Detaljhandel3
157.638B2.883.78%81Detaljhandel3
635.280B4.141.37%876Verktyg33
199.827B2.122.45%450Producenttillverkning31
71.225B2.052.09%2Elektronisk teknik13
3.062B1.271.81%1Elektronisk teknik7
27.102B0.562.72%75Elektronisk teknik7
12.302B1.982.72%0Distributionstjänster6
7.792B0.92-1.64%815Detaljhandel1
45.979B4.570.53%20Konsumentvaror8
108.695B3.472.60%58Industriella tjänster28
68.738B1.612.49%0Industriella tjänster3
160.825B2.093.02%0Finans26
18.145B2.431.84%13Finans22
103.686B1.083.16%0Kommersiella tjänster1
4.725B0.573.53%213Distributionstjänster4
110.041B3.131.50%1Detaljhandel9
104.599B3.562.09%46Icke hållbara konsumentprodukter4
82.173B3.100.97%0Icke hållbara konsumentprodukter5
248.885B2.41-0.14%33Icke hållbara konsumentprodukter17
910.760M2.312.43%0Icke-energimineraler2
37.293B3.04-0.59%20Verktyg6
7.581B4.710.90%0Konsumentvaror4
415.788B2.590.52%3Detaljhandel8
56.866B3.073.67%0Konsumentvaror13
2.204B1.910.78%0Hälsotjänster5
106.593B0.900.13%29Konsumentservice9
980.999B2.480.92%12Icke hållbara konsumentprodukter19
179.158B3.410.45%29Producenttillverkning4
571.312B1.732.77%40Producenttillverkning61
92.589B1.392.62%8Processindustrier13
417.545B2.451.37%4Tekniska tjänster33
75.853B1.52-1.05%0Finans1
1332.640B4.072.01%773Energimineraler17
1295.528B0.041.67%198Detaljhandel13
3184.048B0.021.27%29Tekniska tjänster20
695.357B2.861.42%105Finans23
271.079B3.122.75%1Finans34
360.275M2.140.76%0Diverse4
151.690B3.640.31%16Finans8
1675.291B4.202.68%254Finans30
431.115B6.160.70%254Kommunikationer10
678.197B1.281.82%0Hälsotjänster3
100.964B17.751.18%0Transporter6
8.192B3.10-0.33%0Konsumentservice1
42.547B0.25-0.12%35Distributionstjänster7
1374.918B1.222.29%78Hälsoteknik34
61.396B2.311.21%55Hälsotjänster7
3.545B3.153.13%0Producenttillverkning4
65.648M0.720.54%0Diverse2
898.271B0.810.43%8Kommersiella tjänster42
3.991B3.551.98%0Producenttillverkning6
1239.112B1.291.62%1.601KKonsumentvaror15
33.483B0.232.12%27Konsumentservice14
935.135B1.611.49%301Finans16
2.306B3.891.67%0Producenttillverkning3
139.563B4.700.87%266Industriella tjänster5
342.836B2.594.26%14Energimineraler11
136.452B3.261.95%11Energimineraler5
45.660B2.503.16%0Industriella tjänster5
203.196B0.291.26%347Konsumentservice10
251.860M1.70%0Konsumentvaror2
202.702B6.951.77%49Icke-energimineraler16
98.958B1.122.08%97Transporter7
3368.894B0.861.56%19Tekniska tjänster84
1.701B3.074.00%0Kommersiella tjänster3
2688.072B2.490.58%80Hälsoteknik42
1.529B2.350.45%0Hälsoteknik2
102.982B2.950.37%866Icke-energimineraler15
114.022B1.182.18%0Finans3
12.682B2.850.81%0Konsumentservice6
2.001B4.402.47%0Konsumentservice1
28.686M7.890.00%0Processindustrier1
232.090B2.232.18%0Transporter3
163.900B5.470.79%36Finans56
137.345M3.214.61%0Finans2
36.236B1.862.20%0Konsumentvaror7
190.282B3.552.56%455Finans24
426.423B2.020.31%2Konsumentservice12
3.963B6.730.58%0Finans1
1606.527B1.761.49%207Elektronisk teknik28
1.875B1.420.57%20Hälsotjänster1
3.174B4.01-1.03%0Finans1
793.303B1.640.97%5Detaljhandel26
37.456B6.711.84%9Kommunikationer5
47.734B2.493.90%611Icke-energimineraler12
2511.210B0.921.20%191Elektronisk teknik13
2.787B6.022.52%0Processindustrier4
354.778B6.731.10%68Icke hållbara konsumentprodukter7
17.941B4.282.44%117Konsumentvaror4
19.982B0.091.81%481Transporter2
332.899B2.060.45%8Producenttillverkning24
42.988B3.901.64%27Verktyg3
91.219B2.221.99%0Distributionstjänster15
216.633B1.430.74%496Kommunikationer6
Ladda fler