Aktiemarknadsindustrier ‒ Tyskland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster18.446B EUR4.53%0.33%5Kommersiella tjänster7
Rymd & försvar872.646B EUR1.83%0.24%408Elektronisk teknik24
Jordbruksvaror / Fräsning94.015B EUR2.59%−0.84%49Processindustrier15
Flygfrakt / kurirer116.175B EUR3.16%−0.77%971Transporter9
Flygbolag79.541B EUR0.41%−0.10%209Transporter12
Alternativ kraftproduktion4.324B EUR1.41%−0.54%2Verktyg4
Aluminium15.156B EUR2.51%−2.29%0Icke-energimineraler5
Kläder / skodon726.102B EUR1.48%0.11%298Icke hållbara konsumentprodukter17
Kläder / skodon detaljhandel250.848B EUR2.08%0.48%127Detaljhandel11
Bildelar: OEM132.457B EUR2.28%−0.07%2Producenttillverkning33
Eftermarknad för bilar50.986B EUR2.74%1.32%36Konsumentvaror6
Drycker: med alkohol260.386B EUR1.99%−0.47%21Icke hållbara konsumentprodukter12
Drycker: alkoholfria537.351B EUR2.99%0.24%530Icke hållbara konsumentprodukter8
Bioteknik333.027B EUR2.36%0.87%113Hälsoteknik15
Radio/TV22.835B EUR4.77%−1.91%22Konsumentservice6
Byggprodukter81.319B EUR2.46%−0.42%97Producenttillverkning13
Kabel- / satellit-TV197.3B EUR2.29%−0.20%9Konsumentservice2
Kasinon / spel22.47B EUR0.49%0.18%0Konsumentservice3
Kemikalier: jordbruk82.274B EUR2.36%−0.90%53Processindustrier4
Kemikalier: större diversifierad166.231B EUR4.34%0.40%1.417KProcessindustrier14
Kemikalier: specialkemikalier507.985B EUR2.06%−0.04%161Processindustrier33
Kol4.741B EUR12.33%−0.22%0Energimineraler2
Kommersiell tryckning / formulär14.848B EUR1.60%−0.76%0Kommersiella tjänster7
Datorkommunikation31.35M EUR1.89%0Elektronisk teknik1
Datortillbehör57.734B EUR3.37%−0.07%1Elektronisk teknik13
Datorbehandling hårdvara201.398B EUR1.63%−0.63%731Elektronisk teknik8
Konstruktionsmaterial57.183B EUR2.71%−0.05%10Icke-energimineraler9
Diverse konsumentvaror173.867B EUR2.24%−0.30%32Icke hållbara konsumentprodukter3
Containrar / förpackningar48.739B EUR3.24%−0.66%93Processindustrier11
Kontraktsborrning38.144B EUR2.26%−0.54%0Industriella tjänster3
Dataprocesseringstjänster409.804B EUR1.00%0.09%31Tekniska tjänster13
Varuhus112.78B EUR0.75%0.77%179Detaljhandel11
Reaaffärer44.103B EUR1.11%−0.83%0Detaljhandel2
Apotekskedjor86.673B EUR3.39%−0.82%0Detaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel662.542B EUR4.17%−1.46%1.124KVerktyg38
Elektriska produkter224.967B EUR1.69%0.72%746Producenttillverkning37
Elektroniska komponenter119.497B EUR1.78%−0.74%6Elektronisk teknik26
Elektronisk utrustning / instrument160.204B EUR1.57%−0.64%20Elektronisk teknik20
Elektronisk produktionsutrustning60.213B EUR1.47%0.09%285Elektronisk teknik14
Elektronikdistributörer4.951B EUR3.11%−0.22%0Distributionstjänster6
Butiker för elektronik / vitvaror7.446B EUR1.06%−0.36%0Detaljhandel3
Elektronik / vitvaror88.845B EUR3.37%0.69%6.74KKonsumentvaror11
Ingenjörsvetenskap och konstruktion181.21B EUR2.64%−0.01%180Industriella tjänster38
Miljötjänster106.147B EUR1.74%0.18%22Industriella tjänster5
Finans / Uthyrning / Leasing216.237B EUR2.46%0.48%5Finans34
Finansiella konglomerat19.805B EUR5.48%0.22%67Finans24
Finansiella förlagsbranschen / tjänster109.597B EUR0.99%−0.49%0Kommersiella tjänster1
Livsmedel distributörer58.756B EUR2.74%−0.25%0Distributionstjänster5
Livsmedelsbutiker105.428B EUR3.20%−0.11%183Detaljhandel9
Livsmedel: större diversifierade91.137B EUR4.03%0.89%1.162KIcke hållbara konsumentprodukter6
Livsmedel: kött / fisk / mejeri62.743B EUR3.43%0.47%39Icke hållbara konsumentprodukter7
Livsmedel: specialiteter / godis243.051B EUR2.35%0.60%122Icke hållbara konsumentprodukter18
Skogsprodukter839.995M EUR3.61%−1.59%0Icke-energimineraler3
Gasdistributörer63.84B EUR3.29%−2.39%815Verktyg12
Heminredning8.586B EUR3.87%−0.53%0Konsumentvaror6
Hemförbättringskedjor408.72B EUR2.63%0.03%21Detaljhandel7
Hem byggnadsindustrin63.731B EUR4.01%0.11%4Konsumentvaror19
Sjukhus / vård administration4.323B EUR3.13%−0.28%12Hälsotjänster8
Hotell / resorts / kryssningslinjer92.927B EUR1.07%0.31%114Konsumentservice10
Hushåll / personlig vård994.54B EUR2.41%0.40%247Icke hållbara konsumentprodukter21
Industriella konglomerat52.599B EUR6.41%1.09%524Producenttillverkning5
Industrimaskiner1.137T EUR1.63%−0.11%75Producenttillverkning79
Industriella specialiteter43.861B EUR2.15%0.12%4Processindustrier17
Informationsteknologitjänster531.967B EUR2.74%0.29%56Tekniska tjänster51
Försäkringsmäklare / tjänster111.57B EUR1.49%0.01%0Finans2
Integrerad olja1.438T EUR3.80%0.66%2.211KEnergimineraler22
Internet detaljhandel1.38T EUR0.06%0.22%5.319KDetaljhandel15
Internetprogramvara / tjänster3.935T EUR0.01%0.56%351Tekniska tjänster18
Investmentbanker / mäklare603.748B EUR3.07%−0.16%1.405KFinans30
Investmenthanterare361.633B EUR3.12%−0.35%20Finans44
Investmentbolag / aktiefond6.742B EUR4.72%−2.05%0Diverse7
Livs- / sjukförsäkring207.209B EUR3.96%−0.10%139Finans13
Stora banker2.096T EUR4.13%−0.03%552Finans41
Stora telekommunikationer227.516B EUR3.52%0.46%1.828KKommunikationer9
Förvaltad hälsovård681.415B EUR1.42%0.22%11Hälsotjänster4
Sjöfart121.322B EUR17.63%−0.10%34Transporter10
Media konglomerat7.753B EUR3.06%0.02%0Konsumentservice1
Distributörer av medicinska produkter150.387B EUR0.76%0.25%235Distributionstjänster13
Medicinska specialistområden1.388T EUR1.07%0.20%108Hälsoteknik43
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster78.872B EUR1.95%−1.50%199Hälsotjänster8
Metallfabrikation17.469B EUR2.22%−0.85%0Producenttillverkning11
Diverse kommersiella tjänster1.071T EUR0.91%0.41%481Kommersiella tjänster49
Övrig tillverkning9.075B EUR2.28%−0.11%254Producenttillverkning9
Motorfordon1.559T EUR2.10%0.70%607Konsumentvaror26
Filmer / underhållning211.075B EUR0.57%−0.13%537Konsumentservice21
Multilinjeförsäkring533.717B EUR3.53%−0.19%978Finans19
Kontorsutrustning / material2.859B EUR3.09%−1.17%0Producenttillverkning3
Rörledningar för olja och gas108.151B EUR6.26%−0.95%35Industriella tjänster4
Olje- och gasproduktion343.562B EUR2.43%0.31%42Energimineraler14
Raffinering/marknadsföring av olja147.148B EUR4.40%0.17%194Energimineraler6
Tjänster / utrustning för oljefält36.459B EUR1.65%2.10%333Industriella tjänster6
Övriga konsumenttjänster214.756B EUR0.10%0.44%468Konsumentservice13
Övriga konsumentspecialiteter984.796M EUR4.94%0.60%0Konsumentvaror3
Övriga metaller / mineraler210.894B EUR4.45%−0.10%898Icke-energimineraler23
Övrig transport186.306B EUR1.07%−0.65%44Transporter20
Paketerad programvara3.891T EUR0.77%0.63%773Tekniska tjänster74
Personaltjänster7.38B EUR4.20%−0.26%0Kommersiella tjänster6
Läkemedel: större3.066T EUR2.36%0.08%815Hälsoteknik50
Läkemedel: övriga1.498B EUR−0.16%0Hälsoteknik2
Ädelmetaller95.3B EUR3.00%−0.82%364Icke-energimineraler13