Aktiemarknadsindustrier ‒ Tyskland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
94.692B0.51%18Kommersiella tjänster11
636.285B0.88%5.072KElektronisk teknik22
79.871B0.59%83Processindustrier19
302.091B-0.13%1.660KTransporter11
126.293B1.32%11.142KTransporter11
23.265B-2.03%3Verktyg7
23.449B-3.72%59Icke-energimineraler6
1101.991B-2.41%696Icke hållbara konsumentprodukter22
195.203B0.79%41Detaljhandel14
133.049B0.03%971Producenttillverkning28
45.642B1.30%0Konsumentvaror6
384.385B-0.26%321Icke hållbara konsumentprodukter16
456.833B-0.47%1.858KIcke hållbara konsumentprodukter8
567.779B-1.44%932Hälsoteknik28
76.533B-0.03%394Konsumentservice9
151.108B-0.44%234Producenttillverkning19
649.255B-0.96%65Konsumentservice6
67.909B0.96%818Konsumentservice9
639.631M1.57%0Detaljhandel1
87.770B2.17%892Processindustrier6
147.747B0.00%3.444KProcessindustrier12
569.912B-0.13%1.306KProcessindustrier39
Kol
4.984B-1.99%126Energimineraler3
12.104B1.35%14Kommersiella tjänster6
51.586B0.35%24Elektronisk teknik4
97.303B1.38%350Elektronisk teknik11
112.424B-0.92%49Elektronisk teknik6
19.595B0.61%383Icke-energimineraler7
1.585B2.07%20Icke hållbara konsumentprodukter1
108.758B0.65%0Processindustrier12
2.473B3.67%0Industriella tjänster1
622.285B-0.38%388Tekniska tjänster14
206.396B0.04%17Detaljhandel12
124.175B-1.18%0Detaljhandel4
130.841B0.42%177Detaljhandel2
985.731B-1.07%1.542KVerktyg54
381.592B-0.36%1.286KProducenttillverkning39
195.819B0.29%1.043KElektronisk teknik31
167.110B0.20%167Elektronisk teknik29
166.164B-0.15%82Elektronisk teknik11
14.222B0.42%2Distributionstjänster8
14.890B-1.96%91Detaljhandel3
292.354B0.36%663Konsumentvaror14
156.742B-0.22%17Industriella tjänster44
89.175B-0.30%22Industriella tjänster2
1007.129B2.17%640Finans37
230.398B0.64%6.997KFinans22
93.406B0.82%0Kommersiella tjänster2
43.790B1.29%763Distributionstjänster5
524.072B0.08%61Detaljhandel14
221.147B-0.66%121Icke hållbara konsumentprodukter9
55.897B0.28%75Icke hållbara konsumentprodukter6
156.255B0.03%200Icke hållbara konsumentprodukter20
61.913B-2.26%0Verktyg12
7.867B0.93%0Konsumentvaror4
438.326B-0.90%218Detaljhandel7
59.471B-0.72%0Konsumentvaror13
10.085B-0.80%11Hälsotjänster8
107.844B2.83%2.280KKonsumentservice7
1123.788B-0.55%821Icke hållbara konsumentprodukter25
392.725B-0.68%1.364KProducenttillverkning6
1139.456B-0.63%101Producenttillverkning70
210.891B0.17%40Processindustrier24
911.421B0.76%539Tekniska tjänster62
94.539B1.77%12Finans2
1109.590B0.67%6.979KEnergimineraler18
1725.304B-0.51%203Detaljhandel18
4800.562B0.57%158Tekniska tjänster31
724.766B1.01%68Finans30
351.328B-1.02%248Finans34
1.147B-0.31%238Diverse7
108.136B0.70%0Finans8
2302.696B1.43%1.038KFinans40
698.348B0.44%6.027KKommunikationer15
509.008B-0.65%39Hälsotjänster4
64.064B-1.86%455Transporter6
11.496B0.69%2.704KKonsumentservice1
55.328B-0.02%35Distributionstjänster12
1838.347B-0.53%256Hälsoteknik47
106.830B-0.55%1.667KHälsotjänster11
21.135B0.56%0Producenttillverkning10
4.681B-0.82%44Diverse8
163.160B0.09%7Kommersiella tjänster41
29.857B0.92%3Producenttillverkning12
1731.728B0.99%2.071KKonsumentvaror27
88.972B1.08%1.545KKonsumentservice15
1597.623B0.69%1.336KFinans19
48.928B-1.10%0Producenttillverkning5
122.027B1.42%139Industriella tjänster5
271.802B3.49%222Energimineraler23
134.099B0.49%46Energimineraler5
42.540B2.19%2Industriella tjänster9
291.111B1.27%1.003KKonsumentservice13
1.154B0.09%240Konsumentvaror3
318.264B-0.40%1.443KIcke-energimineraler19
34.427B0.96%370Transporter11
3981.792B0.01%1.391KTekniska tjänster76
17.716B0.06%91Kommersiella tjänster4
83.917B-0.44%0Hälsoteknik2
1924.945B-0.27%1.397KHälsoteknik29
264.941B-0.91%900Hälsoteknik17
117.893B-0.41%2.582KIcke-energimineraler22
180.419B0.23%0Finans9
6.534B-1.15%9Konsumentservice4
3.509B-0.71%0Konsumentservice2
22.444B-1.07%881Processindustrier8
313.210B0.65%194Transporter10
315.485B0.07%409Finans76
80.304M0.00%0Finans1
243.061B0.43%317Konsumentvaror18
314.197B2.60%374Finans42
436.798B0.65%114Konsumentservice14
4.725B-0.19%801Finans1
1691.854B-0.37%1.352KElektronisk teknik35
64.081B-0.92%16Hälsotjänster5
20.332B2.40%0Finans2
244.451B-0.64%693Detaljhandel25
153.427B-0.38%1.809KKommunikationer10
137.983B0.49%262Icke-energimineraler22
2299.665B0.06%5.060KElektronisk teknik9
17.294B0.70%260Processindustrier9
330.675B0.38%1.071KIcke hållbara konsumentprodukter6
62.299B0.59%109Konsumentvaror7
16.835B-2.22%25Transporter7
391.111B0.88%75Producenttillverkning28
46.073B-0.98%561Verktyg4
276.873B-0.12%86Distributionstjänster32
276.015B0.80%6.140KKommunikationer6
Ladda fler