Aktiemarknadssektorer ‒ Sydkorea

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster68.952T KRW0.72%−1.06%450.853K493
Kommunikationer25.154T KRW5.89%−1.57%288.77K314
Konsumentvaror140.509T KRW1.86%−0.51%203.914K884
Icke hållbara konsumentprodukter79.056T KRW2.34%−0.05%121.568K9148
Konsumentservice29.017T KRW0.90%+0.05%158.91K975
Distributionstjänster12.073T KRW2.06%−0.22%107.36K462
Elektronisk teknik718.969T KRW1.62%−1.07%3.887M9417
Energimineraler22.709T KRW1.79%−1.76%251.459K310
Finans189.065T KRW4.86%−0.32%208.343K13177
Hälsotjänster2.397T KRW0.56%+0.66%109.635K111
Hälsoteknik194.702T KRW0.35%+0.08%153.733K5297
Industriella tjänster40.086T KRW1.71%−0.13%184.483K261
Diverse6T KRW5.63%−0.32%207.268K2779
Icke-energimineraler76.36T KRW2.37%−0.44%196.595K5113
Processindustrier168.89T KRW1.35%−1.43%203.34K8226
Producenttillverkning373.034T KRW0.72%−1.78%459.238K9436
Detaljhandel18.714T KRW2.62%+0.27%122.645K843
Tekniska tjänster101.456T KRW0.63%+0.28%255.935K4213
Transporter47.235T KRW3.46%+1.71%1.116M540
Verktyg19.182T KRW0.82%+0.46%367.933K322