Aktiemarknadsindustrier ‒ Sydkorea

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
5864.717B3.00-1.28%324.022KKommersiella tjänster17
14184.394B0.81-3.52%943.046KElektronisk teknik13
4275.607B1.54-5.30%4.024MProcessindustrier26
16910.180B1.14-1.51%59.669KTransporter9
14850.137B-4.81%1.478MTransporter7
278.476B-4.43%363.178KVerktyg4
1524.643B0.48-1.25%1.431MIcke-energimineraler9
13879.946B1.31-2.40%158.157KIcke hållbara konsumentprodukter38
3251.063B0.54-2.55%214.898KDetaljhandel4
41685.658B1.89-2.31%378.512KProducenttillverkning95
7310.532B1.97-1.86%177.278KKonsumentvaror8
2815.143B3.01-2.85%188.220KIcke hållbara konsumentprodukter8
2791.221B1.070.14%154.790KIcke hållbara konsumentprodukter3
106457.312B0.16-1.84%222.568KHälsoteknik65
2224.900B2.19-2.77%3.508MKonsumentservice7
2958.011B1.29-4.44%187.494KProducenttillverkning10
391.571B-1.50%67.559KKonsumentservice3
7473.701B-3.68%555.050KKonsumentservice3
2909.785B0.81-4.86%85.167KProcessindustrier8
18103.083B0.96-3.21%940.559KProcessindustrier25
79347.200B2.32-3.27%240.451KProcessindustrier57
Kol
378.190B-1.79%578.261KEnergimineraler2
688.631B0.10-5.96%1.320MKommersiella tjänster3
4484.586B1.20-2.67%188.154KElektronisk teknik19
3878.522B1.00-2.05%459.119KElektronisk teknik28
715.388B1.56-6.72%759.585KElektronisk teknik4
21587.421B1.75-3.98%560.501KIcke-energimineraler26
354.595B3.58-3.57%43.579KIcke hållbara konsumentprodukter2
4038.744B1.86-1.00%184.428KProcessindustrier20
966.836B0.65-1.42%46.533KTekniska tjänster6
9470.162B2.17-1.83%103.347KDetaljhandel9
138.489B0.571.73%50.801KDetaljhandel1
13490.363B0.23-2.64%786.687KVerktyg3
141660.889B0.20-5.40%486.631KProducenttillverkning76
54752.658B0.56-2.91%443.920KElektronisk teknik57
13572.152B1.29-3.67%537.256KElektronisk teknik54
34391.261B1.05-4.02%736.910KElektronisk teknik60
2872.891B1.87-5.90%511.379KDistributionstjänster13
322.743B7.17-2.45%26.916KDetaljhandel1
35220.736B2.13-1.54%394.750KKonsumentvaror26
44201.021B2.79-2.36%441.704KIndustriella tjänster64
1055.603B1.41-1.43%312.015KIndustriella tjänster3
6703.425B4.72-0.94%87.002KFinans24
42797.422B4.39-0.18%700.879KFinans71
1484.414B4.65-0.08%310.152KKommersiella tjänster4
880.031B1.59-2.38%39.104KDistributionstjänster4
5516.466B3.16-1.17%64.588KDetaljhandel2
4462.099B2.42-1.79%46.980KIcke hållbara konsumentprodukter9
2356.174B1.47-2.06%115.036KIcke hållbara konsumentprodukter14
18524.034B2.13-1.61%110.716KIcke hållbara konsumentprodukter25
455.435B0.90-4.08%219.949KIcke-energimineraler7
7663.145B3.88-0.07%189.118KVerktyg14
2605.473B1.53-3.13%126.982KKonsumentvaror11
138.932B-1.31%5.963MDetaljhandel1
2979.378B0.14-0.99%898.885KKonsumentvaror5
3083.002B0.31-1.94%284.630KKonsumentservice3
25424.465B1.35-4.86%278.559KIcke hållbara konsumentprodukter42
7688.452B3.74-3.06%287.149KProducenttillverkning7
38725.190B0.76-2.94%1.672MProducenttillverkning160
9115.802B2.23-3.29%356.949KProcessindustrier38
13075.151B1.78-2.35%160.835KTekniska tjänster45
64.225B-3.70%40.988KFinans1
322.400B7.66-0.60%999Energimineraler1
942.171B2.96-2.41%65.510KDetaljhandel5
4247.345B0.51-2.71%377.179KTekniska tjänster22
24181.918B7.52-1.66%384.250KFinans26
5948.213B5.34-0.61%1.278MFinans11
242.822B-1.17%795.196KDiverse4
14611.652B4.441.95%455.802KFinans4
9945.209B7.661.21%2.071MFinans2
9162.383B4.890.61%695.048KKommunikationer7
13530.750B2.70-4.82%3.264MTransporter7
2068.147B0.59-1.18%392.027KKonsumentservice2
2549.808B-0.89%629.721KDistributionstjänster15
14116.018B0.49-2.39%186.851KHälsoteknik72
1568.621B0.64-2.05%192.553KHälsotjänster8
5909.642B0.67-2.52%2.422MProducenttillverkning27
313.088B0.637.34%732.273KDiverse3
52384.606B0.42-1.81%952.104KKommersiella tjänster60
1508.447B2.38-2.55%162.860KProducenttillverkning13
75539.933B3.11-1.78%698.999KKonsumentvaror8
12389.758B0.46-2.91%291.443KKonsumentservice34
3711.942B2.22-2.90%196.017KFinans3
695.311B2.11-1.46%27.906KProducenttillverkning6
25109.654B2.48-4.79%445.648KEnergimineraler7
4619.827B1.54-4.11%334.115KKonsumentservice17
122.303B2.30-1.56%23.216KKonsumentvaror2
15075.472B2.790.53%140.107KIcke-energimineraler8
1656.785B0.85-0.75%90.468KTransporter9
78977.542B0.36-1.45%411.512KTekniska tjänster122
601.312B2.74-3.21%78.126KHälsoteknik4
62103.399B0.54-2.55%244.073KHälsoteknik124
2651.966B1.09-2.98%88.629KHälsoteknik15
18962.696B4.710.83%131.795KFinans7
993.303B2.24-1.69%76.268KKonsumentservice4
63.351B-4.72%380.248KKonsumentservice1
2189.369B1.50-2.92%264.961KProcessindustrier15
1128.544B2.82-1.80%68.408KFinans5
747.460B6.65-2.26%231.263KFinans2
1819.685B1.86-2.81%168.295KKonsumentvaror12
54557.932B5.370.23%1.236MFinans14
203.675B0.16%1.510MKonsumentservice3
672.818B1.150.19%1.274MFinans3
99765.270B0.44-2.66%2.626MElektronisk teknik100
2585.653B1.06-1.93%311.138KDetaljhandel10
5034.146B5.210.84%935.077KKommunikationer3
32605.108B5.21-0.32%1.016MIcke-energimineraler52
371544.921B2.620.16%10.429MElektronisk teknik46
7168.583B4.66-3.03%149.892KProcessindustrier28
10369.640B5.55-0.00%299.400KIcke hållbara konsumentprodukter2
433.627B0.66-1.58%710.977KKonsumentvaror4
568.643B1.61-0.90%122.599KTransporter5
44626.728B0.85-1.81%1.038MProducenttillverkning36
9008.921B2.25-3.32%330.199KDistributionstjänster25
11605.414B7.112.41%895.071KKommunikationer3
Ladda fler