Aktiemarknadsindustrier ‒ Sydkorea

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
6272.768B-1.35%324.266KKommersiella tjänster12
11786.342B-0.65%705.915KElektronisk teknik13
3544.585B0.23%360.496KProcessindustrier22
10840.876B-0.42%73.669KTransporter5
21512.243B-0.55%3.374MTransporter7
334.584B-1.35%207.881KVerktyg3
1909.413B1.06%2.012MIcke-energimineraler8
16009.339B2.21%1.513MIcke hållbara konsumentprodukter38
4567.428B-1.16%243.381KDetaljhandel4
32395.338B-0.19%661.194KProducenttillverkning93
10932.729B0.86%228.342KKonsumentvaror10
3640.929B-0.95%225.429KIcke hållbara konsumentprodukter8
2808.497B0.91%327.150KIcke hållbara konsumentprodukter2
155297.666B0.23%552.756KHälsoteknik70
3595.379B0.32%489.343KKonsumentservice10
5196.585B1.61%1.241MProducenttillverkning9
642.851B0.88%1.207MKonsumentservice3
8168.658B-1.05%530.055KKonsumentservice3
4622.852B3.11%505.038KProcessindustrier10
34868.933B-0.95%567.702KProcessindustrier23
100803.692B0.21%629.383KProcessindustrier56
Kol
1418.522B-2.71%1.751MEnergimineraler1
999.741B-0.20%579.711KKommersiella tjänster5
5588.219B0.17%1.053MElektronisk teknik20
3134.615B-0.67%941.408KElektronisk teknik17
1235.728B-0.26%723.526KElektronisk teknik8
24902.925B1.08%1.110MIcke-energimineraler27
482.456B1.30%241.923KIcke hållbara konsumentprodukter2
5088.546B-0.18%433.251KProcessindustrier20
1320.568B-0.57%349.574KTekniska tjänster6
8385.028B0.62%58.974KDetaljhandel8
4807.385B-0.86%149.623KDetaljhandel1
110.242B-2.09%175.223KDetaljhandel1
16500.393B-1.47%3.037MVerktyg3
36184.394B-0.87%745.082KProducenttillverkning65
90218.573B-0.14%306.570KElektronisk teknik91
17550.818B-0.28%1.031MElektronisk teknik53
43355.263B2.93%1.863MElektronisk teknik78
2172.844B0.44%155.533KDistributionstjänster11
698.699B-0.49%70.555KDetaljhandel1
50917.647B-0.56%550.415KKonsumentvaror34
59019.725B-1.99%1.139MIndustriella tjänster60
1396.746B1.39%709.077KIndustriella tjänster4
7704.390B-0.51%284.651KFinans23
25285.199B1.69%1.790MFinans54
1779.264B0.42%105.354KKommersiella tjänster3
4619.608B0.61%76.057KDistributionstjänster9
7334.854B-0.21%134.446KDetaljhandel3
10259.646B-0.78%25.401KIcke hållbara konsumentprodukter13
3961.244B0.01%178.186KIcke hållbara konsumentprodukter16
20570.155B-0.56%96.853KIcke hållbara konsumentprodukter24
399.491B0.18%142.326KIcke-energimineraler4
8193.938B-1.95%807.610KVerktyg14
3557.764B-2.17%207.841KKonsumentvaror9
139.751B0.74%831.743KDetaljhandel1
1181.547B-1.52%1.031MKonsumentvaror4
3741.896B0.54%417.669KKonsumentservice3
44047.128B-0.87%114.829KIcke hållbara konsumentprodukter34
7742.127B0.97%1.692MProducenttillverkning8
57383.276B-1.06%1.396MProducenttillverkning117
23456.066B0.10%558.235KProcessindustrier40
41431.523B-0.54%383.587KTekniska tjänster64
360.100B0.36%2.025KEnergimineraler1
1438.263B-0.33%2.100MDetaljhandel4
64212.648B2.92%4.396MTekniska tjänster36
32866.724B-0.37%541.495KFinans25
6313.570B0.71%550.924KFinans9
944.593B0.59%375.440KDiverse6
17221.648B1.16%689.596KFinans4
42484.689B3.19%2.179MFinans3
8378.297B-0.14%732.998KKommunikationer7
22359.393B1.89%2.361MTransporter9
1530.791B-0.76%329.023KKonsumentservice2
1005.522B1.41%1.103MDistributionstjänster7
17261.566B0.61%711.013KHälsoteknik70
609.002B0.31%992.485KHälsotjänster7
7307.359B-0.77%3.366MProducenttillverkning31
448.960B1.10%2.103MDiverse4
25831.345B-0.58%185.264KKommersiella tjänster59
1686.251B-0.16%443.833KProducenttillverkning11
81239.698B-1.20%753.994KKonsumentvaror6
14931.825B1.64%6.772MKonsumentservice29
5500.420B-1.63%210.660KFinans3
647.285B0.45%63.489KProducenttillverkning5
34845.580B1.07%363.265KEnergimineraler8
6616.500B-0.34%432.357KKonsumentservice18
159.794B0.76%373.353KKonsumentvaror2
13139.180B0.84%174.282KIcke-energimineraler6
1185.474B-0.38%423.438KTransporter7
125146.170B0.55%587.458KTekniska tjänster89
1258.373B2.22%223.870KHälsoteknik7
77686.129B-2.20%396.713KHälsoteknik72
28773.785B-0.92%397.871KHälsoteknik51
20058.006B-0.05%137.935KFinans7
2592.213B1.65%384.842KKonsumentservice5
1038.389B-0.02%198.133KKonsumentservice3
2884.515B-0.33%450.179KProcessindustrier14
1686.075B-0.06%585.037KFinans4
604.312B4.13%3.818MFinans1
15275.235B1.68%193.377KKonsumentvaror13
46358.960B2.00%1.281MFinans9
271.737B-0.05%2.828MKonsumentservice3
153.096B-2.27%40.127KFinans1
104343.636B-1.00%1.794MElektronisk teknik96
3946.955B2.10%2.069MDetaljhandel8
7553.534B0.30%713.641KKommunikationer9
44191.123B-0.63%567.065KIcke-energimineraler48
530097.752B-0.13%12.036MElektronisk teknik45
19088.889B1.20%374.008KProcessindustrier32
10067.134B0.25%195.749KIcke hållbara konsumentprodukter2
367.676B0.77%228.568KKonsumentvaror4
936.635B-0.59%514.269KTransporter5
43296.284B-0.32%1.241MProducenttillverkning35
8208.815B-0.88%376.937KDistributionstjänster22
22707.258B-0.33%376.836KKommunikationer4
Ladda fler