Aktiemarknadsindustrier ‒ Sydkorea

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster4.901T KRW3.94%0.42%179.339KKommersiella tjänster16
Rymd & försvar15.457T KRW1.02%1.08%309.902KElektronisk teknik15
Jordbruksvaror / Fräsning4.031T KRW1.71%8.57%6.188MProcessindustrier26
Flygfrakt / kurirer15.896T KRW2.49%0.26%71.602KTransporter13
Flygbolag13.889T KRW2.08%0.12%451.333KTransporter7
Alternativ kraftproduktion692.063B KRW6.07%1.155MVerktyg4
Aluminium2.988T KRW0.32%0.60%1.042MIcke-energimineraler9
Kläder / skodon15.278T KRW2.54%0.49%106.321KIcke hållbara konsumentprodukter43
Kläder / skodon detaljhandel889.878B KRW2.36%2.17%125.35KDetaljhandel3
Bildelar: OEM44.99T KRW1.80%0.79%357.44KProducenttillverkning96
Eftermarknad för bilar7.674T KRW1.90%0.32%206.88KKonsumentvaror8
Drycker: med alkohol2.095T KRW4.54%0.08%136.521KIcke hållbara konsumentprodukter9
Drycker: alkoholfria1.787T KRW1.86%−0.56%95.825KIcke hållbara konsumentprodukter3
Bioteknik94.413T KRW0.07%1.38%337.038KHälsoteknik64
Radio/TV2.824T KRW1.78%1.14%86.418KKonsumentservice8
Byggprodukter3.245T KRW0.78%2.60%180.337KProducenttillverkning11
Kabel- / satellit-TV412.513B KRW1.70%1.85%370.527KKonsumentservice3
Kasinon / spel5.472T KRW1.30%0.51%329.972KKonsumentservice3
Kemikalier: jordbruk2.269T KRW1.09%1.61%186.627KProcessindustrier8
Kemikalier: större diversifierad46.13T KRW0.28%1.22%267.739KProcessindustrier26
Kemikalier: specialkemikalier98.975T KRW1.54%−0.88%430.646KProcessindustrier60
Kol194.027B KRW3.16%116.875KEnergimineraler2
Kommersiell tryckning / formulär676.419B KRW0.25%1.70%101.541KKommersiella tjänster5
Datorkommunikation4.194T KRW1.01%2.33%750.751KElektronisk teknik20
Datortillbehör2.282T KRW1.82%2.34%570.68KElektronisk teknik24
Datorbehandling hårdvara897.892B KRW1.22%3.64%270.386KElektronisk teknik6
Konstruktionsmaterial7.179T KRW4.47%−0.05%175.121KIcke-energimineraler27
Diverse konsumentvaror294.712B KRW5.06%1.06%7.099KIcke hållbara konsumentprodukter2
Containrar / förpackningar4.642T KRW3.38%0.43%196.712KProcessindustrier22
Dataprocesseringstjänster469.23B KRW2.24%144.197KTekniska tjänster3
Varuhus8.105T KRW2.87%−0.01%58.003KDetaljhandel10
Apotekskedjor65.518B KRW1.20%4.11%6.168KDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel12.224T KRW0.20%0.20%717.299KVerktyg3
Elektriska produkter200.363T KRW0.20%−0.11%402.5KProducenttillverkning73
Elektroniska komponenter17.464T KRW0.87%2.50%644.811KElektronisk teknik58
Elektronisk utrustning / instrument16.108T KRW0.59%1.14%337.192KElektronisk teknik51
Elektronisk produktionsutrustning33.071T KRW0.70%0.93%372.984KElektronisk teknik75
Elektronikdistributörer2.68T KRW1.65%1.59%338.938KDistributionstjänster13
Butiker för elektronik / vitvaror210.535B KRW3.30%0.33%8.66KDetaljhandel1
Elektronik / vitvaror37.133T KRW0.76%−0.27%402.71KKonsumentvaror27
Ingenjörsvetenskap och konstruktion37.283T KRW1.77%0.85%305.915KIndustriella tjänster58
Miljötjänster2.056T KRW1.21%2.55%72.983KIndustriella tjänster3
Finans / Uthyrning / Leasing5.937T KRW5.80%0.32%53.688KFinans22
Finansiella konglomerat35.229T KRW4.50%−0.05%484.675KFinans69
Finansiella förlagsbranschen / tjänster1.263T KRW4.68%−0.19%268.351KKommersiella tjänster4
Livsmedel distributörer684.158B KRW1.76%0.40%12.769KDistributionstjänster4
Livsmedelsbutiker4.852T KRW2.37%0.14%122.539KDetaljhandel2
Livsmedel: större diversifierade4.777T KRW2.62%1.19%73.071KIcke hållbara konsumentprodukter9
Livsmedel: kött / fisk / mejeri2.365T KRW1.48%0.62%59.578KIcke hållbara konsumentprodukter14
Livsmedel: specialiteter / godis19.129T KRW2.26%1.02%100.362KIcke hållbara konsumentprodukter26
Skogsprodukter607.958B KRW0.57%0.55%337.597KIcke-energimineraler8
Gasdistributörer5.658T KRW2.37%1.44%213.884KVerktyg15
Heminredning2.594T KRW3.53%0.14%128.874KKonsumentvaror14
Hemförbättringskedjor85.937B KRW1.20%56.533KDetaljhandel1
Hem byggnadsindustrin8.058T KRW2.51%1.69%495.413KKonsumentvaror9
Hotell / resorts / kryssningslinjer3.402T KRW0.25%1.67%257.656KKonsumentservice3
Hushåll / personlig vård25.167T KRW0.68%−0.08%130.641KIcke hållbara konsumentprodukter40
Industriella konglomerat16.68T KRW2.48%−1.33%859.822KProducenttillverkning7
Industrimaskiner41.215T KRW0.64%1.72%781.687KProducenttillverkning164
Industriella specialiteter8.369T KRW2.68%0.86%446.48KProcessindustrier36
Informationsteknologitjänster15.364T KRW1.95%0.07%404.717KTekniska tjänster53
Försäkringsmäklare / tjänster146.946B KRW2.10%0.00%8.471KFinans1
Integrerad olja298.35B KRW7.84%0.66%1.328KEnergimineraler1
Internet detaljhandel870.791B KRW3.57%0.59%78.971KDetaljhandel7
Internetprogramvara / tjänster4.088T KRW0.88%0.69%136.327KTekniska tjänster24
Investmentbanker / mäklare32.608T KRW3.04%−0.81%273.214KFinans23
Investmenthanterare2.212T KRW1.34%0.89%111.918KFinans21
Investmentbolag / aktiefond5.397T KRW6.26%0.21%377.859KDiverse751
Livs- / sjukförsäkring16.119T KRW3.34%−0.43%337.822KFinans4
Stora banker24.884T KRW8.93%−0.13%1.039MFinans5
Stora telekommunikationer9.041T KRW5.48%0.90%752.086KKommunikationer7
Sjöfart12.134T KRW5.66%−0.07%1.505MTransporter8
Distributörer av medicinska produkter2.298T KRW0.02%1.73%255.547KDistributionstjänster18
Medicinska specialistområden23.489T KRW0.88%1.92%1.088MHälsoteknik92
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster2.538T KRW0.52%1.03%311.087KHälsotjänster11
Metallfabrikation6.742T KRW0.64%1.16%246.257KProducenttillverkning29
Diverse354.965B KRW2.61%126.852KDiverse2
Diverse kommersiella tjänster57.495T KRW0.41%1.09%882.129KKommersiella tjänster63
Övrig tillverkning1.347T KRW2.45%0.23%110.177KProducenttillverkning13
Motorfordon79.813T KRW1.75%0.40%689.608KKonsumentvaror8
Filmer / underhållning14.08T KRW0.37%−0.05%412.117KKonsumentservice34
Multilinjeförsäkring6.679T KRW4.99%−1.15%153.785KFinans4
Kontorsutrustning / material632.619B KRW2.45%1.07%52.934KProducenttillverkning7
Raffinering/marknadsföring av olja23.761T KRW1.61%0.44%570.727KEnergimineraler7
Övriga konsumenttjänster3.99T KRW1.55%0.31%307.462KKonsumentservice14
Övriga konsumentspecialiteter105.861B KRW2.66%2.14%13.701KKonsumentvaror2
Övriga metaller / mineraler13.647T KRW3.06%−1.15%138.506KIcke-energimineraler10
Övrig transport1.041T KRW1.31%−0.16%65.042KTransporter9
Paketerad programvara71.471T KRW0.63%0.46%285.719KTekniska tjänster128
Läkemedel: generiska352.491B KRW3.98%1.38%60.083KHälsoteknik3
Läkemedel: större69.451T KRW0.54%2.97%254.679KHälsoteknik125
Läkemedel: övriga2.165T KRW1.18%1.96%135.58KHälsoteknik15
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring14.8T KRW4.94%−1.94%558.022KFinans4
Förlag: Böcker / tidskrifter488.341B KRW2.07%0.80%137.388KKonsumentservice5
Förlag: tidningar53.159B KRW2.91%29.921KKonsumentservice1
Massa och papper3.613T KRW1.43%0.34%3.409MProcessindustrier14
Fastighetsutveckling1.037T KRW3.41%−0.11%122.225KFinans5
Fastighetsfond660.092B KRW7.19%0.36%318.024KFinans2
Rekreationsprodukter1.87T KRW2.10%7.10%4.02MKonsumentvaror11
Regionala banker44.774T KRW4.38%0.31%962.57KFinans11