Aktiemarknadssektorer ‒ Thailand

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster362.686B THB2.23%+1.06%3.813M484
Kommunikationer1.765T THB2.86%+0.16%19.054M314
Konsumentvaror265.777B THB4.70%+0.05%4.91M554
Icke hållbara konsumentprodukter14.805T THB0.22%+1.65%359K6109
Konsumentservice926.473B THB0.77%−0.35%4.548M7100
Distributionstjänster993.138B THB2.62%+0.93%7.018M4118
Elektronisk teknik14.271T THB0.26%+0.82%1.779M630
Energimineraler4.233T THB5.15%+0.17%36.153M328
Finans10.669T THB2.72%−0.11%8.725M13341
Hälsotjänster1.838T THB1.75%−0.76%20.625M266
Hälsoteknik100.201B THB3.75%−1.08%2.543M318
Industriella tjänster290.039B THB1.01%+0.98%4.788M380
Diverse204.914B THB9.76%−0.26%5.406M125
Icke-energimineraler331.896B THB5.32%+0.26%2.09M386
Processindustrier2.578T THB2.92%−0.15%6.707M7156
Producenttillverkning4.168T THB0.86%+0.01%2.483M9147
Detaljhandel9.339T THB0.54%+1.10%6.974M857
Tekniska tjänster17.809T THB0.03%−0.12%62.724K459
Transporter3.15T THB1.53%−0.49%35.527M569
Verktyg2.682T THB2.20%−0.26%6.319M476