Aktiemarknadsindustrier ‒ Thailand

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
186.856B0.522.41%48.660MKommersiella tjänster14
634.387B2.511.76%28.988MProcessindustrier34
108.764B3.076.58%22.411MTransporter8
108.128B1.72%9.613MTransporter4
892.054B1.231.34%10.508MVerktyg26
50.709B3.331.16%419.875KIcke hållbara konsumentprodukter18
2.866B-0.94%714.238KDetaljhandel6
75.559B5.201.38%1.020MProducenttillverkning20
54.746B4.041.82%67.164KKonsumentvaror10
497.531B2.682.18%9.935MIcke hållbara konsumentprodukter16
63.376B1.581.51%3.185MKonsumentservice6
63.155B5.731.47%9.051MProducenttillverkning12
35.324B6.580.28%3.650KProcessindustrier6
1941.852B4.960.68%6.918MProcessindustrier24
Kol
190.874B4.071.29%122.035MEnergimineraler6
39.561B2.161.93%6.558MKommersiella tjänster16
239.147B5.670.77%2.438MIcke-energimineraler32
373.403B2.742.33%1.940MProcessindustrier42
6.495B3.831.35%2.198MTekniska tjänster2
413.123B0.882.92%25.727MDetaljhandel2
2315.983B2.100.75%11.641MVerktyg30
42.326B4.432.86%2.166MProducenttillverkning24
250.597B3.651.14%7.841MElektronisk teknik14
881.097B0.615.69%1.967MElektronisk teknik6
1.458B1.23%198.300KElektronisk teknik2
210.318B3.683.22%7.262MDistributionstjänster22
191.700B1.441.97%14.863MDetaljhandel8
3.407B11.002.50%367.102KKonsumentvaror2
357.998B0.812.17%10.607MIndustriella tjänster70
10.576B0.382.33%29.294MIndustriella tjänster6
968.855B2.142.14%5.485MFinans50
221.679B0.651.04%4.001MFinans15
83.284B3.191.11%1.854MDistributionstjänster8
1863.519B1.412.81%30.610MDetaljhandel8
150.334B1.95-0.06%193.691KIcke hållbara konsumentprodukter10
231.499B4.302.82%20.993MIcke hållbara konsumentprodukter16
298.322B3.490.80%1.363MIcke hållbara konsumentprodukter34
10.000B4.482.40%663.600KIcke-energimineraler2
45.617B8.351.93%1.015MVerktyg4
63.521B2.863.20%3.174MKonsumentvaror18
499.472B2.152.16%35.969MDetaljhandel4
93.899B5.121.36%10.896MKonsumentvaror18
1764.889B2.181.04%26.085MHälsotjänster46
610.522B1.25%7.145MKonsumentservice28
23.995B3.05-0.39%69.077KIcke hållbara konsumentprodukter8
6.877B3.150.64%110.951KProducenttillverkning4
25.422B1.162.95%5.203MProducenttillverkning22
254.293B6.883.05%4.349MProcessindustrier24
266.684B0.672.11%2.321MTekniska tjänster30
59.038B2.540.99%1.905MFinans4
3176.949B4.851.60%52.165MEnergimineraler4
11.899B4.212.08%761.148KDetaljhandel6
18.968B2.471.23%205.039KTekniska tjänster4
178.324B3.081.61%4.695MFinans20
118.021B3.012.94%17.474MFinans8
380.203B6.481.27%11.039MDiverse30
129.775B1.474.61%10.869MFinans2
209.870B5.750.68%3.586MFinans6
45.370B4.55%314.867MKommunikationer2
199.772B8.991.46%5.374MTransporter20
23.532B4.591.71%2.227MDistributionstjänster11
229.598B1.972.06%1.638MHälsotjänster8
45.884B2.620.92%961.015KProducenttillverkning22
336.621B1.812.23%8.622MKommersiella tjänster42
145.590B19.97-0.09%9.440MProducenttillverkning24
161.580B2.820.54%6.106MKonsumentservice30
27.664B2.742.52%1.295MFinans6
2.852B0.561.71%34.298KProducenttillverkning6
609.101B4.420.18%28.232MEnergimineraler16
%Industriella tjänster2
40.381B0.763.05%2.922MKonsumentservice6
3.789B2.85-0.89%422.603KKonsumentvaror4
7.106B1.63%97.415KIcke-energimineraler2
2692.482B0.560.95%31.946MTransporter26
24.712B4.624.35%1.861MTekniska tjänster6
17.230B0.580.02%466.136KHälsoteknik8
91.967B2.842.06%6.462MHälsoteknik6
114.544B4.621.01%84.895KFinans20
21.299B1.783.13%630.899KKonsumentservice6
5.440B3.074.69%2.929MKonsumentservice4
488.858B1.33-1.73%12.183MProcessindustrier4
1875.954B2.362.17%20.453MFinans128
322.087B4.930.20%1.022MFinans51
3272.232B2.71-1.03%41.993MFinans20
183.046B1.500.76%752.451KKonsumentservice18
2.460B0.701.63%1.376MElektronisk teknik2
3.082B2.372.24%139.400KFinans2
107.538B1.972.59%6.988MDetaljhandel24
23.227B4.311.44%1.647MKommunikationer4
124.330B6.221.52%2.840MIcke-energimineraler42
442.313B4.101.82%4.280MElektronisk teknik4
37.802B1.811.21%1.782MProcessindustrier14
3.649B3.991.21%1.118MTransporter4
8.154B2.483.16%1.952MProducenttillverkning10
133.690B6.070.47%1.142MVerktyg6
1017.567B1.761.49%13.521MDistributionstjänster60
1731.371B3.491.60%15.068MKommunikationer10
Ladda fler