Aktiemarknadsindustrier ‒ Thailand

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
203.601B-0.87%71.829MKommersiella tjänster18
616.038B0.02%31.064MProcessindustrier30
162.162B1.11%2.239MTransporter8
80.090B-3.30%10.401MTransporter4
850.787B-1.39%27.046MVerktyg26
46.964B-0.19%485.646KIcke hållbara konsumentprodukter18
1.334B-1.39%2.455MDetaljhandel6
79.289B-0.16%3.197MProducenttillverkning20
54.683B-0.40%355.502KKonsumentvaror8
547.283B-0.26%5.884MIcke hållbara konsumentprodukter12
64.623B-1.58%6.081MKonsumentservice8
69.451B0.69%11.382MProducenttillverkning14
54.532B-0.41%12.814KProcessindustrier8
2267.599B-0.07%11.184MProcessindustrier26
Kol
206.473B-1.69%126.896MEnergimineraler6
35.386B-0.90%7.526MKommersiella tjänster12
10.578B-0.57%5.653MElektronisk teknik2
6.667B0.90%8.074MElektronisk teknik2
271.871B-0.78%24.002MIcke-energimineraler30
402.428B-0.30%8.848MProcessindustrier40
9.671B0.64%8.902MTekniska tjänster2
407.092B-1.48%15.820MDetaljhandel2
2296.194B-0.61%37.326MVerktyg30
49.864B-0.70%6.589MProducenttillverkning24
366.420B5.68%51.822MElektronisk teknik14
1464.661B0.79%5.526MElektronisk teknik6
5.965B-4.72%11.535MElektronisk teknik4
187.715B1.22%14.897MDistributionstjänster20
221.363B0.82%4.321MDetaljhandel8
3.350B-0.85%235.500KKonsumentvaror2
260.569B-0.37%33.628MIndustriella tjänster68
9.563B-2.21%23.566MIndustriella tjänster6
1166.162B-0.96%10.843MFinans46
168.104B-2.37%120.790MFinans13
81.982B0.06%3.089MDistributionstjänster8
1672.778B0.94%22.957MDetaljhandel8
153.052B-0.07%211.903KIcke hållbara konsumentprodukter10
274.370B1.08%64.715MIcke hållbara konsumentprodukter16
348.371B-0.48%9.203MIcke hållbara konsumentprodukter34
11.680B3.42%17.873MIcke-energimineraler2
62.379B0.66%3.932MVerktyg6
70.062B-0.79%6.025MKonsumentvaror16
560.715B0.33%26.390MDetaljhandel4
37.867B-0.65%12.878MKonsumentvaror14
1441.217B0.40%37.758MHälsotjänster44
561.487B-1.62%14.792MKonsumentservice28
27.178B-0.66%474.840KIcke hållbara konsumentprodukter8
10.216B0.12%147.351KProducenttillverkning6
27.029B-1.12%19.273MProducenttillverkning20
2617.794B-1.64%123.117MProcessindustrier24
160.953B-1.77%28.093MTekniska tjänster28
66.455B1.83%2.217MFinans4
897.217B0.00%11.696MEnergimineraler2
20.973B-1.64%2.154MTekniska tjänster4
181.663B0.13%14.133MFinans16
123.551B-0.01%22.672MFinans4
356.410B0.14%10.647MDiverse30
95.624B-1.79%4.211MFinans2
205.550B-0.95%5.925MFinans6
284.521B-0.47%8.323MTransporter20
23.938B-0.39%2.544MDistributionstjänster9
158.717B-0.48%45.815KHälsotjänster8
49.841B-0.94%2.426MProducenttillverkning26
157.749B-0.36%6.405MDiverse4
241.476B0.22%9.557MKommersiella tjänster40
247.998B-0.94%14.743MProducenttillverkning18
154.648B-0.35%4.235MKonsumentservice26
25.678B-0.23%2.205MFinans6
3.537B-0.19%533.576KProducenttillverkning6
2.388B-1.87%11.867MEnergimineraler2
656.016B-1.23%48.338MEnergimineraler16
52.831B-1.22%1.213MKonsumentservice8
2.699B0.00%144.901KKonsumentvaror4
11.261B-0.45%2.010MIcke-energimineraler4
2486.841B-0.71%42.334MTransporter26
21.649B2.40%11.202MTekniska tjänster6
15.258B-1.30%695.057KHälsoteknik4
96.755B-2.34%7.179MHälsoteknik4
112.257B-0.82%424.066KFinans18
20.041B0.30%336.501KKonsumentservice8
10.622B-0.35%10.543MKonsumentservice6
576.277B0.33%25.924MProcessindustrier4
1910.369B-1.54%50.200MFinans117
379.440B0.01%20.530MFinans58
3567.345B-1.02%33.489MFinans18
176.695B-0.31%779.730KKonsumentservice14
9.301B1.92%5.233MElektronisk teknik4
3.657B-1.89%510.100KFinans2
81.936B-0.68%46.685MDetaljhandel22
297.639B0.54%94.679MKommunikationer8
160.206B0.28%43.617MIcke-energimineraler40
532.485B1.49%19.605MElektronisk teknik6
40.834B1.47%907.623KProcessindustrier20
3.894B-1.59%17.180MTransporter4
11.474B0.78%25.222MProducenttillverkning10
158.591B1.49%8.670MVerktyg6
983.959B0.85%23.425MDistributionstjänster52
1355.780B0.16%8.077MKommunikationer8
Ladda fler