Aktiemarknadsindustrier ‒ Thailand

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster153.722B THB1.65%1.05%3.368MKommersiella tjänster16
Jordbruksvaror / Fräsning681.68B THB2.99%1.23%3.84MProcessindustrier44
Flygfrakt / kurirer51.921B THB2.38%0.51%1.374MTransporter10
Flygbolag130.633B THB0.69%2.337MTransporter4
Alternativ kraftproduktion653.443B THB1.29%−0.05%4.76MVerktyg24
Kläder / skodon79.734B THB3.25%0.74%281.454KIcke hållbara konsumentprodukter18
Kläder / skodon detaljhandel3.517B THB0.65%0.71%227.519KDetaljhandel6
Bildelar: OEM84.345B THB6.06%0.21%71.875KProducenttillverkning20
Eftermarknad för bilar21.918B THB2.95%−0.76%4.024KKonsumentvaror8
Drycker: alkoholfria436.06B THB2.40%0.16%4.311MIcke hållbara konsumentprodukter16
Radio/TV23.027B THB1.07%1.26%796.854KKonsumentservice8
Byggprodukter44.448B THB2.85%0.28%2.039MProducenttillverkning12
Kemikalier: jordbruk9.968B THB5.19%−0.16%30.554KProcessindustrier6
Kemikalier: specialkemikalier1.143T THB2.53%1.11%3.465MProcessindustrier20
Kol148.79B THB13.23%−0.01%23.067MEnergimineraler6
Kommersiell tryckning / formulär31.479B THB1.53%0.26%408.356KKommersiella tjänster16
Datortillbehör21.177B THB2.73%−0.56%762.802KElektronisk teknik2
Konstruktionsmaterial245.788B THB6.17%0.58%919.489KIcke-energimineraler34
Containrar / förpackningar692.524B THB2.29%1.24%4.33MProcessindustrier40
Dataprocesseringstjänster3.187B THB4.29%0.00%1.255MTekniska tjänster2
Varuhus476.449B THB1.22%−0.64%2.93MDetaljhandel2
Reaaffärer3.98B THB0.00%20.3KDetaljhandel2
Elektroniska hjälpmedel2.047T THB2.09%0.36%3.282MVerktyg34
Elektriska produkter3.495T THB0.46%−0.89%1.729MProducenttillverkning25
Elektroniska komponenter173.845B THB2.57%0.30%1.926MElektronisk teknik8
Elektronisk utrustning / instrument62.46B THB1.86%0.78%469.253KElektronisk teknik4
Elektronisk produktionsutrustning2.646T THB0.38%−1.89%6.475MElektronisk teknik4
Elektronikdistributörer151.281B THB3.88%−0.20%4.003MDistributionstjänster28
Butiker för elektronik / vitvaror200.245B THB1.80%0.78%3.234MDetaljhandel8
Ingenjörsvetenskap och konstruktion335.862B THB0.85%1.38%2.687MIndustriella tjänster72
Miljötjänster8.386B THB0.24%−1.31%6.77MIndustriella tjänster6
Finans / Uthyrning / Leasing1.01T THB2.80%0.54%3.343MFinans56
Finansiella konglomerat6.893B THB5.95%−0.39%77.037KFinans5
Livsmedel distributörer67.586B THB3.93%0.71%137.253KDistributionstjänster10
Livsmedelsbutiker1.839T THB1.34%0.25%5.07MDetaljhandel8
Livsmedel: större diversifierade229.856B THB2.48%0.60%4.409MIcke hållbara konsumentprodukter14
Livsmedel: kött / fisk / mejeri343.064B THB2.62%0.85%6.865MIcke hållbara konsumentprodukter18
Livsmedel: specialiteter / godis248.041B THB2.02%0.87%825.22KIcke hållbara konsumentprodukter32
Skogsprodukter6.976B THB8.26%0.46%11.6KIcke-energimineraler2
Gasdistributörer37.605B THB3.41%1.36%1.022MVerktyg8
Heminredning63.493B THB2.85%−0.04%132.822KKonsumentvaror18
Hemförbättringskedjor518.625B THB2.45%1.19%14.721MDetaljhandel4
Hem byggnadsindustrin160.507B THB5.34%0.81%1.439MKonsumentvaror18
Sjukhus / vård administration1.846T THB1.63%0.21%46.483MHälsotjänster46
Hotell / resorts / kryssningslinjer490.014B THB0.00%1.02%6.347MKonsumentservice28
Hushåll / personlig vård35.073B THB2.61%0.01%69.404KIcke hållbara konsumentprodukter10
Industriella konglomerat6.89B THB6.96%0.00%102.555KProducenttillverkning4
Industrimaskiner26.052B THB1.30%0.23%611.822KProducenttillverkning30
Industriella specialiteter227.113B THB4.70%−0.30%1.526MProcessindustrier26
Informationsteknologitjänster174.671B THB1.31%−0.20%716.702KTekniska tjänster36
Försäkringsmäklare / tjänster42.966B THB2.82%−0.56%158.158KFinans6
Integrerad olja3.284T THB5.72%−0.57%15.316MEnergimineraler4
Internet detaljhandel7.993T THB0.01%−1.02%2.653MDetaljhandel5
Internetprogramvara / tjänster15.442T THB0.01%−1.52%81.658KTekniska tjänster10
Investmentbanker / mäklare166.611B THB4.92%0.19%4.145MFinans22
Investmenthanterare86.761B THB4.57%1.60%5.38MFinans10
Investmentbolag / aktiefond224.673B THB10.07%−0.00%2.234MDiverse25
Livs- / sjukförsäkring407.368B THB2.18%−1.54%5.484MFinans8
Stora banker1.098T THB4.10%0.69%9.839MFinans10
Stora telekommunikationer36.777B THB0.00%5.871MKommunikationer2
Sjöfart127.885B THB11.07%1.11%4.327MTransporter18
Distributörer av medicinska produkter37.116B THB3.23%1.80%2.337MDistributionstjänster14
Medicinska specialistområden11.099B THB5.38%1.68%149.503KHälsoteknik2
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster140.376B THB1.94%−0.10%238.622KHälsotjänster16
Metallfabrikation32.466B THB2.60%0.44%41.3KProducenttillverkning16
Diverse kommersiella tjänster278.878B THB1.77%0.31%1.78MKommersiella tjänster48
Övrig tillverkning86.608B THB8.11%0.59%2.327MProducenttillverkning26
Motorfordon27.099B THB4.35%0.05%682.576KKonsumentvaror4
Filmer / underhållning124.566B THB1.11%−0.14%657.851KKonsumentservice28
Multilinjeförsäkring4.313T THB0.02%−0.91%191.657KFinans9
Kontorsutrustning / material2.673B THB1.59%0.36%20.443KProducenttillverkning6
Raffinering/marknadsföring av olja873.51B THB4.46%0.33%6.082MEnergimineraler18
Tjänster / utrustning för oljefält770.8M THB4.36%0.54%43.9KIndustriella tjänster2
Övriga konsumenttjänster93.588B THB0.77%3.08%1.276MKonsumentservice8
Övriga konsumentspecialiteter27.403B THB0.83%0.02%186.32KKonsumentvaror6
Övrig transport2.762T THB0.86%0.47%9.751MTransporter26
Paketerad programvara2.327T THB0.04%−2.07%3.759KTekniska tjänster9
Personaltjänster4.68B THB−0.65%489.4KKommersiella tjänster2
Läkemedel: större14.183B THB1.97%0.71%126.512KHälsoteknik8
Läkemedel: övriga84.623B THB3.40%0.48%801.691KHälsoteknik6
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring88.342B THB4.85%0.44%1.409KFinans16
Förlag: Böcker / tidskrifter45.718B THB1.30%0.22%45.198KKonsumentservice8
Förlag: tidningar2.984B THB3.11%−1.23%200Konsumentservice2
Massa och papper15.47B THB5.04%1.69%153.055KProcessindustrier2
Fastighetsutveckling1.884T THB3.09%0.14%8.571MFinans132
Fastighetsfond273.868B THB8.19%−0.36%331.578KFinans52
Regionala banker2.658T THB3.88%−0.39%4.213MFinans14
Restauranger269.301B THB1.53%0.44%652.207KKonsumentservice18
Halvledartillverkare110.993B THB1.55%1.28%4.263MElektronisk teknik6
Specialförsäkring3.818B THB5.11%0.00%2.4KFinans2
Specialbutiker94.472B THB3.49%0.92%1.678MDetaljhandel20
Special telekommunikationer44.903B THB3.18%1.11%1.476MKommunikationer6
Stål100.116B THB2.00%0.72%986.389KIcke-energimineraler50
Telekommunikationsutrustning1.855T THB1.05%0.70%128.663KElektronisk teknik5
Textiler35.127B THB1.68%0.12%12.125KProcessindustrier16
Lastbilsfrakt5.744B THB4.00%−0.02%2.31MTransporter4
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner4.178B THB3.86%0.13%84.42KProducenttillverkning6
Vattenhjälpmedel120.56B THB5.40%−0.50%406.761KVerktyg10
Grossistdistributörer784.375B THB2.10%0.33%4.911MDistributionstjänster64
Trådlös telekommunikation1.868T THB2.62%1.01%16.473MKommunikationer6