Aktiemarknadssektorer ‒ Storbritannien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Finans4.213 T GBP3.35%+0.58%2.491 M14643
Hälsoteknik2.769 T GBP1.43%+0.01%199.349 K5272
Elektronisk teknik2.583 T GBP1.42%−1.41%726.955 K9216
Tekniska tjänster2.568 T GBP0.59%−0.61%101.22 K4278
Energimineraler1.286 T GBP3.94%+0.87%3.629 M4128
Detaljhandel1.154 T GBP1.44%−0.21%350.338 K10108
Icke hållbara konsumentprodukter1.123 T GBP3.47%+0.87%1.333 M9113
Producenttillverkning1.112 T GBP1.46%−0.55%83.264 K9205
Konsumentvaror959.28 B GBP2.06%−1.29%213.995 K896
Icke-energimineraler904.028 B GBP3.61%+0.04%547.094 K6252
Verktyg897.447 B GBP3.82%+2.02%617.77 K465
Konsumentservice811.622 B GBP0.88%−0.64%269.377 K9124
Processindustrier694.338 B GBP2.11%−0.05%297.215 K8108
Distributionstjänster559.705 B GBP1.79%+0.38%6.32 M470
Transporter546.593 B GBP2.30%+0.39%41.692 K663
Industriella tjänster500.711 B GBP3.62%+0.97%13.899 K586
Kommersiella tjänster478.256 B GBP1.57%+0.17%922.218 K5148
Hälsotjänster439.254 B GBP1.11%+0.91%34.278 K434
Kommunikationer314.038 B GBP2.62%−0.32%3.67 M319
Diverse8.209 B GBP4.59%−0.45%2.923 M23236