Aktiemarknadsindustrier ‒ Storbritannien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
83.721B-0.36%372.579KKommersiella tjänster31
341.765B0.93%2.570MElektronisk teknik37
40.545B-0.47%23.330KProcessindustrier20
198.138B-0.51%79.286KTransporter11
81.911B1.60%406.688KTransporter14
11.462B-2.59%49.610KVerktyg6
17.866B-2.06%564Icke-energimineraler3
62.631B-0.51%128.359KIcke hållbara konsumentprodukter20
161.850B-1.09%162.532KDetaljhandel22
68.997B-0.70%646.059KProducenttillverkning20
14.947B1.72%2.074KKonsumentvaror2
231.969B-0.66%597.086KIcke hållbara konsumentprodukter17
101.809B-0.89%11.751KIcke hållbara konsumentprodukter10
379.296B-1.14%6.112KHälsoteknik117
23.911B-0.21%938.230KKonsumentservice7
77.509B-1.17%120.639KProducenttillverkning26
170.354B-1.11%588Konsumentservice9
79.502B0.38%454.656KKonsumentservice15
1.100B-0.79%43.538KDetaljhandel2
72.925B1.11%6.219KProcessindustrier13
66.018B0.64%40.471KProcessindustrier8
166.577B-0.23%26.748KProcessindustrier28
Kol
189.776M-1.11%1.713MEnergimineraler6
1.650B-0.46%104.998KKommersiella tjänster7
104.213B1.02%269Elektronisk teknik14
43.224B0.50%31.860KElektronisk teknik10
98.208B-0.48%384Elektronisk teknik11
52.272B-0.60%48.555KIcke-energimineraler16
446.971M-2.94%117.398KIcke hållbara konsumentprodukter1
102.427B-0.08%130.142KProcessindustrier15
4.326B1.76%16.903KIndustriella tjänster6
421.873B0.35%33.065KTekniska tjänster24
184.195B2.17%82.764KDetaljhandel8
65.715B-0.39%86.237KDetaljhandel5
112.300B-0.74%429Detaljhandel3
702.365B-1.00%385.357KVerktyg50
243.524B-0.71%79.200KProducenttillverkning48
138.682B-0.61%3.347KElektronisk teknik25
148.426B-0.23%156.872KElektronisk teknik48
90.767B-0.43%554Elektronisk teknik12
10.935B-1.04%6.655KDistributionstjänster8
29.242B-2.58%174Detaljhandel3
190.458B0.34%5.114KKonsumentvaror13
65.692B-0.90%167.317KIndustriella tjänster38
83.768B-0.25%8.592KIndustriella tjänster11
124.146B1.43%129.739KFinans46
75.244B-0.68%2.662MFinans90
131.089B-0.25%219Kommersiella tjänster5
30.237B0.56%2.601KDistributionstjänster4
74.589B-0.50%3.395MDetaljhandel11
140.573B-0.35%481.147KIcke hållbara konsumentprodukter8
47.712B-0.50%20.643KIcke hållbara konsumentprodukter12
96.672B-0.34%81.488KIcke hållbara konsumentprodukter18
149.268M-1.72%1.052KIcke-energimineraler1
13.375B-0.73%3.314MVerktyg6
28.488B0.12%285.173KKonsumentvaror17
113.765B-1.21%391.826KDetaljhandel4
107.037B-1.03%659.633KKonsumentvaror30
91.336B-0.42%49.555KHälsotjänster12
162.454B2.08%259.327KKonsumentservice18
360.583B-0.47%677.341KIcke hållbara konsumentprodukter18
134.091B-0.17%16.615KProducenttillverkning5
212.942B0.11%38.122KProducenttillverkning62
102.670B0.31%6.041KProcessindustrier19
681.813B-0.54%96.401KTekniska tjänster104
153.808B1.70%1.874KFinans9
621.562B0.25%8.412MEnergimineraler28
180.677B-0.56%136.692KDetaljhandel20
579.740B-0.95%96.293KTekniska tjänster53
483.493B0.87%71.825KFinans41
451.340B-0.74%228.095KFinans179
182.039B-0.63%555.062KDiverse2629
240.557B0.21%65.147KFinans12
800.912B0.33%16.722MFinans30
15.832B-0.13%11.895MKommunikationer2
182.009B-0.33%258Hälsotjänster4
7.118B1.16%22.267KTransporter15
72.772B-0.51%16.985KDistributionstjänster12
1164.466B-0.80%73.103KHälsoteknik72
79.492B0.20%324.211KHälsotjänster14
11.289B1.42%666.280KProducenttillverkning11
819.750M0.30%873.013KDiverse9
215.551B-0.79%796.766KKommersiella tjänster100
14.263B0.49%18.837KProducenttillverkning14
549.327B0.89%5.366KKonsumentvaror11
44.793B1.83%340.516KKonsumentservice21
160.974B-0.82%3.620MFinans14
69.407M0.00%13.600KRegering1
38.119B2.70%66Producenttillverkning2
119.896B-0.26%716Industriella tjänster6
230.540B2.20%210.867KEnergimineraler97
81.300B0.51%5.297KEnergimineraler8
38.203B0.93%187.830KIndustriella tjänster19
151.939B0.58%100.861KKonsumentservice18
10.429B-0.37%4.591KKonsumentvaror4
553.662B-1.43%2.784MIcke-energimineraler85
6.733B1.68%873.970KTransporter11
1253.266B-0.83%58.742KTekniska tjänster125
23.677B0.78%585.487KKommersiella tjänster17
76.192B-0.06%25.695KHälsoteknik3
1342.176B-0.42%780.594KHälsoteknik56
32.227B-0.26%132.264KHälsoteknik39
107.241B-0.67%377.965KIcke-energimineraler102
125.333B-0.82%192.822KFinans11
12.136B-1.05%327.033KKonsumentservice9
26.336B1.19%40.263KKonsumentservice6
39.338B1.81%209.434KProcessindustrier9
209.493B0.54%1.340KTransporter6
91.019B-0.17%218.467KFinans66
809.179B-1.10%134.991KFinans106
153.886B0.65%8.619KKonsumentvaror22
326.542B0.84%18.963KFinans48
173.299B0.33%308.676KKonsumentservice27
2.088B2.14%2.639KFinans2
637.711B0.12%2.160KElektronisk teknik38
75.084B1.57%30.782KHälsotjänster8
19.494B0.17%84.780KFinans5
265.875B0.06%20.630KDetaljhandel39
96.647B2.67%39.799KKommunikationer10
45.462B-0.13%295.515KIcke-energimineraler19
393.477B-0.94%3.619KElektronisk teknik26
2.118B0.50%1.494MProcessindustrier6
136.657B-0.71%1.098MIcke hållbara konsumentprodukter4
37.666B0.71%482Konsumentvaror7
47.456B1.00%2.414KTransporter5
192.554B-0.56%4.146KProducenttillverkning17
40.463B-1.39%309.520KVerktyg6
112.735B-0.72%170.833KDistributionstjänster38
193.863B-0.72%11.088MKommunikationer9
Ladda fler