Aktiemarknadsindustrier ‒ Storbritannien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster32.622B GBP4.07%−0.85%68.082KKommersiella tjänster22
Rymd & försvar496.14B GBP1.34%−0.66%155.338KElektronisk teknik34
Jordbruksvaror / Fräsning52.79B GBP2.51%−2.05%1.424KProcessindustrier18
Flygfrakt / kurirer196.577B GBP3.08%−1.36%4.376KTransporter10
Flygbolag57.743B GBP0.98%−0.31%16.328KTransporter12
Alternativ kraftproduktion4.468B GBP7.53%−6.47%56.061KVerktyg5
Aluminium6.309B GBP3.46%−1.29%1.889KIcke-energimineraler3
Kläder / skodon38.379B GBP2.39%−1.45%102.958KIcke hållbara konsumentprodukter20
Kläder / skodon detaljhandel146.047B GBP1.69%−0.54%192.099KDetaljhandel16
Bildelar: OEM52.196B GBP1.16%−1.22%47.663KProducenttillverkning24
Eftermarknad för bilar13.827B GBP1.76%−0.26%345Konsumentvaror2
Drycker: med alkohol227.101B GBP2.67%−1.08%120.228KIcke hållbara konsumentprodukter16
Drycker: alkoholfria137.568B GBP1.51%−0.81%4.289KIcke hållbara konsumentprodukter10
Bioteknik97.303B GBP−2.02%12.553KHälsoteknik69
Radio/TV15.82B GBP2.49%−2.49%3.849KKonsumentservice7
Byggprodukter58.904B GBP2.67%−1.39%31.898KProducenttillverkning20
Kabel- / satellit-TV76.05B GBP0.32%−1.43%338Konsumentservice5
Kasinon / spel63.888B GBP1.11%−1.44%40.154KKonsumentservice8
Katalog / specialdistribution862.386M GBP0.99%−1.22%3.672KDetaljhandel2
Kemikalier: jordbruk57.104B GBP2.96%−4.11%2.224KProcessindustrier12
Kemikalier: större diversifierad39.395B GBP2.66%−2.08%4.49KProcessindustrier6
Kemikalier: specialkemikalier347.967B GBP2.16%−1.45%2.234KProcessindustrier35
Kol258.556M GBP0.29%−0.69%160.825KEnergimineraler8
Kommersiell tryckning / formulär3.512B GBP1.64%−0.40%5.333KKommersiella tjänster10
Datorkommunikation2.744B GBP1.91%−0.91%70.739KElektronisk teknik10
Datortillbehör95.43B GBP0.67%1.58%961Elektronisk teknik15
Datorbehandling hårdvara173.612B GBP1.53%−1.32%1.184KElektronisk teknik7
Konstruktionsmaterial86.955B GBP1.57%−0.83%69.77KIcke-energimineraler18
Diverse konsumentvaror265.42M GBP0.22%−0.37%22.007KIcke hållbara konsumentprodukter2
Containrar / förpackningar88.709B GBP3.16%−0.72%61.099KProcessindustrier16
Kontraktsborrning38.719B GBP1.94%−2.05%13.522KIndustriella tjänster7
Dataprocesseringstjänster236.992B GBP1.44%−0.77%913Tekniska tjänster22
Varuhus20.01B GBP3.43%−0.90%234.971KDetaljhandel5
Reaaffärer51.048B GBP1.58%−1.95%37.779KDetaljhandel5
Apotekskedjor74.095B GBP3.47%0.68%3.723MDetaljhandel2
Elektroniska hjälpmedel695.812B GBP4.14%−2.34%99.453KVerktyg48
Elektriska produkter291.047B GBP1.08%−0.81%10.886KProducenttillverkning44
Elektroniska komponenter75.576B GBP1.75%−1.90%2.977KElektronisk teknik20
Elektronisk utrustning / instrument221.783B GBP1.19%−0.64%62.632KElektronisk teknik39
Elektronisk produktionsutrustning24.009B GBP0.83%0.66%11.233KElektronisk teknik19
Elektronikdistributörer10.198B GBP0.92%−1.29%703Distributionstjänster7
Butiker för elektronik / vitvaror17.006B GBP4.11%−0.29%839Detaljhandel5
Elektronik / vitvaror43.607B GBP2.01%−1.27%85.579KKonsumentvaror14
Ingenjörsvetenskap och konstruktion63.933B GBP1.79%−2.99%40.405KIndustriella tjänster56
Miljötjänster92.321B GBP1.63%−1.73%978Industriella tjänster8
Finans / Uthyrning / Leasing114.804B GBP2.91%2.19%29.228KFinans44
Finansiella konglomerat21.281B GBP5.33%−0.78%349.626KFinans79
Finansiella förlagsbranschen / tjänster145.028B GBP0.99%−0.12%581Kommersiella tjänster3
Livsmedel distributörer840.247M GBP4.00%0.70%23.2KDistributionstjänster7
Livsmedelsbutiker62.795B GBP3.43%−1.71%1.296MDetaljhandel7
Livsmedel: större diversifierade56.324B GBP3.26%−1.70%28.482KIcke hållbara konsumentprodukter4
Livsmedel: kött / fisk / mejeri40.987B GBP3.11%−2.25%2.536KIcke hållbara konsumentprodukter12
Livsmedel: specialiteter / godis215.81B GBP2.55%−1.49%20.14KIcke hållbara konsumentprodukter28
Skogsprodukter5.117B GBP0.31%−1.80%66.248KIcke-energimineraler5
Gasdistributörer32.732B GBP2.81%−4.50%1.441MVerktyg6
Heminredning5.921B GBP4.52%−1.29%33.118KKonsumentvaror14
Hemförbättringskedjor105.654B GBP2.32%−0.21%745.203KDetaljhandel5
Hem byggnadsindustrin119.598B GBP2.05%−0.67%146.382KKonsumentvaror29
Sjukhus / vård administration65.063B GBP0.93%0.32%1.567KHälsotjänster8
Hotell / resorts / kryssningslinjer166.696B GBP0.82%−0.87%38.889KKonsumentservice17
Hushåll / personlig vård319.333B GBP3.02%0.32%948.619KIcke hållbara konsumentprodukter18
Industriella konglomerat14.279B GBP5.07%26.51%63Producenttillverkning4
Industrimaskiner336.052B GBP1.69%−0.07%28.163KProducenttillverkning72
Industriella specialiteter95.352B GBP1.30%−0.91%2.177KProcessindustrier12
Informationsteknologitjänster473.275B GBP1.15%0.02%343.03KTekniska tjänster78
Försäkringsmäklare / tjänster189.45B GBP1.19%−1.35%236Finans7
Integrerad olja723.008B GBP5.83%−0.73%1.358MEnergimineraler39
Internet detaljhandel104.796B GBP0.01%−0.19%18.967KDetaljhandel21
Internetprogramvara / tjänster415.495B GBP0.59%−0.44%50.958KTekniska tjänster35
Investmentbanker / mäklare495.361B GBP2.85%−1.26%462.782KFinans35
Investmenthanterare407.54B GBP3.66%−0.83%124.196KFinans173
Investmentbolag / aktiefond152.176B GBP2.78%−0.43%154.237KDiverse3119
Livs- / sjukförsäkring46.383B GBP5.94%−1.41%151.547KFinans7
Stora banker869.683B GBP4.29%−0.65%1.539MFinans40
Stora telekommunikationer16.574B GBP4.71%−1.98%3.069MKommunikationer5
Förvaltad hälsovård237.745B GBP1.15%−1.00%176Hälsotjänster4
Sjöfart14.407B GBP7.16%−0.86%7.595KTransporter21
Distributörer av medicinska produkter209.666B GBP0.82%−0.48%160.579KDistributionstjänster14
Medicinska specialistområden867.538B GBP0.87%−3.01%147.652KHälsoteknik75
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster64.849B GBP1.57%−0.80%208.204KHälsotjänster19
Metallfabrikation9.332B GBP3.41%−0.05%1.105KProducenttillverkning8
Diverse67.967M GBP4.50%59.73KDiverse2
Diverse kommersiella tjänster303.959B GBP1.28%−0.07%161.213KKommersiella tjänster104
Övrig tillverkning10.127B GBP2.63%−2.91%17.386KProducenttillverkning14
Motorfordon498.185B GBP2.20%−0.17%44.309KKonsumentvaror14
Filmer / underhållning56.592B GBP0.61%3.54%55.078KKonsumentservice29
Multilinjeförsäkring462.663B GBP2.95%−0.89%174.817KFinans21
Kontorsutrustning / material136.384M GBP3.17%−0.71%0Producenttillverkning1
Rörledningar för olja och gas229.952B GBP6.16%−1.74%845Industriella tjänster7
Olje- och gasproduktion383.304B GBP3.62%−2.87%33.616KEnergimineraler75
Raffinering/marknadsföring av olja142.643B GBP2.81%−1.25%3.108KEnergimineraler6
Tjänster / utrustning för oljefält31.015B GBP1.61%−2.97%16.035KIndustriella tjänster11
Övriga konsumenttjänster144.813B GBP0.44%−0.94%12.863KKonsumentservice17
Övriga konsumentspecialiteter10.926B GBP2.82%−1.10%43Konsumentvaror2
Övriga metaller / mineraler313.31B GBP5.11%−1.90%227.048KIcke-energimineraler95
Övrig transport34.582B GBP2.90%−0.83%9.231KTransporter15
Paketerad programvara1.29T GBP0.23%−0.03%17.906KTekniska tjänster166
Personaltjänster17.555B GBP4.69%−0.92%59.655KKommersiella tjänster16
Läkemedel: generiska4.567B GBP2.48%−0.22%332.158KHälsoteknik3
Läkemedel: större1.734T GBP1.80%−0.34%82.245KHälsoteknik116